Aktuelnosti

OBAVJEŠTENJE za učenike, roditelje i uposlenike

U skladu s Odlukom Ministarstva za odgoj i obrazovanje KS, o organizaciji i realizaciji odgojno – obrazovnog rada u osnovnim i srednjim školama u KS obavještavamo da nastava u drugom polugodištu počinje 31. januara 2022.godine u učionicama uz poštivanje higijensko – epidemioloških mjera po istom modelu kao i u prvom polugodištu ove školske godine.

                                                                                                               DIREKTOR