ODLUKE

O D L U K A o utvrđivanju prijedloga Plana upisa učenika u prvi razred škole u školskoj 2022/2023. godini

Odluka o utvrđivanju prijedloga Plana upisa učenika u prvi razred škole u školskoj 2021/2022. godini

Odluka o donošenju Finansijskog plana za 2021. godinu i usvajanju Godišnjeg izvještaja o poslovanju za 2020. godinu

Odluka o donošenju Pravilnika o radu JU Srednjoškolski centar Hadžići

Odluka o imenovanju direktora JU Srednjoškolski centar Hadžići

Odluka o imenovanju Komisije za evidentiranje zaposlenika za čijim radom je prestala potreba

Odluka o utvrđivanju prijedloga Plana upisa učenika u prvi razred škole u školskoj 2020/2021. godini

Odluka o donošenju Finansijskog plana za 2020. godinu i usvajanju Godišnjeg izvještaja o poslovanju za 2019. godinu

Odluka o  imenovanju  Komisije za ocjenjivanje, napredovanje i sticanje zvanja odgajatelja, profesora/nastavnika i stručnih saradnika

Odluka o imenovanju  Savjetodavnog vijeća JU Srednjoškolski centar Hadžići

Odluka o verificiranju konačne rang liste učenika koji su ispunili uslove za upis u prvi razred školske 2020/2021. godine u I i II upisnom roku

Odluka o usvajanju Plana nabavki JU Srednjoškolski centar Hadžići za 2020. godinu

Odluka o prvoj izmjeni Plana nabavki JU Srednjoškolski centar Hadžići za 2020. godinu

Odluka o izmjeni plana nabavki 1 2020