Kontakt

JU Srednjoškolski centar Hadžići
Adresa: 6. mart 19, 71240 Hadžići

Direktor: +387 33 580 715
Voditelj dijela nastavnog procesa: +387 33 580 713, +387 33 580 717
Psiholog: +387 33 580 710
Socijalni radnik: +387 33 580 710
Pedagog: +387 33 580 711
Računovodstvo: +387 33 580 712
Sekretar: +387 33 580 716
Portir: +387 33 580 714
Fax: +387 33 420 337
E-mail: sscha@bih.net.ba