Odjeljenje II – 4

ODJELJENJE:  II-4

RAZREDNIK:  Šarić Alma

ŠKOLA:  UGOSTITELJSKO-TURISTIČKA

ZANIMANJE: TURISTIČKI TEHNIČAR

1. ADILOVIĆ MUHAMMED FATIH

2. BEŠIĆ HARUN

3. ČOVIĆ HANA

4. ČUSTO RIJAD

5. ĆESKO SANELA

6. DURGUT SUMEJA

7. DURMIŠEVIĆ HENA

8. FAZLIĆ AMAR

9. FEJZIĆ DANIS

10. HASANBAŠIĆ AMRA

11. HODŽIĆ NEDŽADA

12. IBRIŠIMOVIĆ ANES

13. KAJIMOVIĆ HAMZA

14. KEČO HANA

15. KOVAČEVIĆ MEHMED

16. LIČINA BAKIR

17. MEHIĆ MELDIJANA

18. OPUTA EMINA

19. SELIMOVIĆ  HAMZA

20. SIDRAN SUMEA

21. SMAJIĆ FATIMA

22. SPILJAK HANAH

23. VATREŠ BAKIR 24. ZEČIĆ DŽANA