Odjeljenje III

ODJELJENJE: III-1
RAZREDNIK: Zukić Melisa
ŠKOLA: GIMNAZIJA (društveno i prirodno izborno područje)

DRUŠTVENO IZBORNO PODRUČJE

 1. BAJRIĆ ALEM
 2. BANDIĆ AMINA
 3. BEĆA OMAR
 4. BEGIĆ ADI
 5. BRDAR NEILA
 6. FATIĆ LEJLA
 7. FEJZIĆ SAMRA
 8. HORMAN AMAR
 9. KABULOVIĆ MUHAMED
 10. KARO ANESA
 11. KURGAŠ SUMEJA
 12. MADŽAK AMAR
 13. SUĆESKA ADNA
 14. ŠABANOVIĆ ELVIR
 15. TERZIĆ OMER

PRIRODNO IZBORNO PODRUČJE

 1. BAŠIĆ AMILA
 2. DRINA SELMA
 3. DUPOVAC AIDA
 4. IBRICA ADNA
 5. KALETA MAJA
 6. KATKIĆ ALMEDINA
 7. KRČALO NEĐMINA
 8. MEHREMIĆ ANISA
 9. SEJMENOVIĆ LAMIJA
 10. SMAJEVIĆ ILHANA

ODJELJENJE: III-2
RAZREDNIK: Slipac Halil
ŠKOLA: MAŠINSKA TEHNIČKA
ZANIMANJE: MAŠINSKI TEHNIČAR KONSTRUKTOR NA RAČUNARU

 1. BAŠIĆ ILHAN
 2. BRKIĆ ADNAN
 3. ČOLO SEDINA
 4. ČOMOR ADEL
 5. DRINA AMAR
 6. EJUBOVIĆ ASAD
 7. ELEZOVIĆ KENAN
 8. FEJZIĆ SAMRA
 9. FIŠO MUFID
 10. GORAN HAMZA
 11. KOKOR ALDIN
 12. KURGAŠ HAMZA
 13. LIČINA BENJAMIN
 14. MUHIBIĆ IRHAD
 15. MUHIĆ ADNAN
 16. NOVALIĆ MITHAT
 17. SADIKOVIĆ ALEN
 18. SELIMOVIĆ AJLA
 19. STRUGA KERIM
 20. SULJEVIĆ HARIS
 21. SULJIĆ EMIL
 22. ŽIKO EDAD

ODJELJENJE: III-3
RAZREDNIK: Teskeredžić Senada
ŠKOLA: GRAĐEVINSKA TEHNIČKA
ZANIMANJE: ARHITEKTONSKI TEHNIČAR

 1. BIČEVIĆ ADNA
 2. ČOMOR EDIN
 3. JAŠAR TARIK
 4. KALETA DINO
 5. LUČKIN IBRAHIM
 6. MEĐEDOVIĆ HIVZIJA
 7. OPUTA TARIK
 8. SIPOVIĆ EMIR
 9. ŠEHIĆ AJLA
 10. ŠOLJANIN ENA
 11. TELAREVIĆ MELINA
 12. ŠABANOVIĆ AMINA

ODJELJENJE: III-4
RAZREDNIK: Hamzagić Semiha
ŠKOLA: POLJOPRIVREDNO-PREHRAMBENA
ZANIMANJE: PREHRAMBENI TEHNIČAR

 1. BAJRIĆ ELDIN
 2. BEĆIROVIĆ BELMA
 3. ČIČKO EMRA
 4. ČOMOR AZRA
 5. ČOMOR EDIN
 6. ĆATIĆ REJHANA
 7. ĐELILOVIĆ MERVANA
 8. EJUBOVIĆ AJLA
 9. ELEZOVIĆ ALDIJANA
 10. GEGIĆ MAIDA
 11. HODŽIĆ HAMZA
 12. KAMENICA ALMINA
 13. KLADNIČANIN SELMA
 14. LIHOVAC EMINA
 15. MARIĆ SANINA
 16. MASLEŠA ALDIN
 17. MUHIBIĆ ALMINA
 18. NERADIN JASMIN
 19. ODOBAŠIĆ ALEN
 20. RIBIĆ EMINA
 21. SIDRAN JASMIN
 22. SLOBODA AMAR
 23. STRUGA NEĐMA
 24. SUBAŠIĆ ADISA
 25. TOPALOVIĆ DŽEJNA
 26. TOPALOVIĆ NEJRA
 27. VADIĆ IVANA
 28. ZAMETICA ALMIRA

ODJELJENJE: III-5
RAZREDNIK: Rahmanović Jasmina
ŠKOLA: UGOSTITELJSKO-TURISTIČKA
ZANIMANJE: TURISTIČKI TEHNIČAR

 1. ADŽAMIJA ALEN
 2. BANDIĆ HARIS
 3. ČOVIĆ DINAN
 4. DELIĆ MIRZAD
 5. DUVNJAK AMELA
 6. ĐELILOVIĆ ALMA
 7. ĐUDERIJA MAID
 8. ELEZOVIĆ NAIDA
 9. ELEZOVIĆ VELIDA
 10. HALILOVIĆ AJLA
 11. HALILOVIĆ DENIS
 12. HASANOVIĆ AJLA
 13. HASANOVIĆ JASMINKA
 14. HRNJIĆ AJLA
 15. KARAVDIĆ MELVINA
 16. KORIĆ SELMA
 17. KUSTURA EMIR
 18. LIBRIĆ ALLI
 19. LIHOVAC ADELINA
 20. MADŽAK DALILA
 21. OMEROVIĆ HIND
 22. PEKSIN ALMINA
 23. RAHMANOVIĆ SENAD
 24. ŠAHIĆ MUHAMED
 25. ŠEHIĆ MERIMA
 26. ŠEHO BENJAMIN
 27. TIRO ENSAR

ODJELJENJE: III-6
RAZREDNIK: Gušo-Tabaković Nermina
ŠKOLA: MAŠINSKA STRUČNA
ZANIMANJE: AUTOMEHANIČAR, PLINSKI I VODOINSTALATER

AUTOMEHANIČAR

 1. BABEROVIĆ ERVIN
 2. BEGIĆ AMIR
 3. ELEZOVIĆ RUSMIR
 4. FATIĆ VEDAD
 5. KEČO NERMA
 6. KORO AMAR
 7. MUSTAJBEGOVIĆ ADIN
 8. NUHANOVIĆ AID
 9. RAŠČIĆ EMIN

PLINSKI I VODOINSTALATER

 1. FATIĆ ANEL
 2. HEBIBOVIĆ DINO
 3. HODŽIĆ HADIS
 4. KEREŠ ASMIR
 5. KEŠKO ALDIN
 6. KOPIĆ ALDIN
 7. MAHMUTOVIĆ MIRZA
 8. MASLEŠA MADŽID
 9. MERDŽANOVIĆ DENIS
 10. MRKONJA KEMO
 11. SEJDINI ALDIN
 12. SMAJLOVIĆ ELMIR

ODJELJENJE: III-7
RAZREDNIK: Turčinović Ifeta
ŠKOLA: MAŠINSKA STRUČNA, DRVOPRERAĐIVAČKA
ZANIMANJE: BRAVAR, STOLAR

BRAVAR

 1. AVDOVIĆ AMSAL
 2. BAŠOVIĆ EMIR
 3. BEJTIĆ HAMZA
 4. ČOLO SANIN
 5. DOLOVAC REDŽEP
 6. DŽEKO ERNAD
 7. ĐEKO MIRNES
 8. HARBA EDIN
 9. KRČALO ADIN
 10. KRČALO ELDAR
 11. KREČINIĆ ELDAR
 12. MASLO BENJAMIN
 13. SELIMOVIĆ NERMIN
 14. STRUJIĆ BENJAMIN
 15. SVRAKA ELMEDIN
 16. ZAHIROVIĆ NEDIM

STOLAR

 1. BEGIĆ KENAN
 2. BIRDŽO ENES
 3. BITINOVIĆ DŽEMAL
 4. ĐOZO ALMEDINA
 5. HROMO HAMDO
 6. JAHIĆ AJDIN
 7. KEČO MIRZA ?
 8. MEHMEDIĆ HIKMET
 9. ŠEHIĆ MEDARIS

ODJELJENJE: III-8
RAZREDNIK: Ćatić Nusreta
ŠKOLA: TEKSTILNA STRUČNA
ZANIMANJE: KONFEKCIONAR TEKSTILA – KROJAČ

KONFEKCIONAR TEKSTILA – KROJAČ

 1. BAJRIĆ HANA
 2. BAŠIĆ AJLA
 3. DAUTOVIĆ ALMEDINA
 4. HUJIĆ ALMEDINA
 5. HUJIĆ MIRNESA
 6. JAHIĆ SUMEJA
 7. JELEŠKOVIĆ SARA
 8. KADIĆ EMINA
 9. KALTAK RIFETA
 10. KEŠKO SANITA
 11. KUČEVIĆ EDINA
 12. MUJIČIĆ EMINA
 13. MURTIĆ AMINA
 14. SIVRO ADISA
 15. SPREČO EMINA
 16. TAHIROVIĆ AMELA
 17. ZILJKIĆ AMINA

ODJELJENJE: III-9
RAZREDNIK: Mušić Alma
ŠKOLA: STRUČNA ŠKOLA USLUŽNIH DJELATNOSTI, DRVOPRERAĐIVAČKA STRUČNA
ZANIMANJE: FRIZER-VLASULJAR

FRIZER-VLASULJAR

 1. ARNAUTOVIĆ TARIK
 2. BALIĆ EDINA
 3. BILALOVIĆ EMELA
 4. BILALOVIĆ IRMA
 5. BOJA AMINA
 6. ELEZOVIĆ EJLA
 7. FETAHOVIĆ DŽEJLA
 8. HODŽIĆ UMIHANA
 9. IŠERIĆ ALENA
 10. KAHRIMAN AJDIN
 11. KAHVIĆ AMRA
 12. KAJMOVIĆ ADNAN
 13. KAZIĆ AMILA
 14. KRŠO ISMAR
 15. KUSTUR A DŽENETA
 16. MASLO ARMANA
 17. MERDŽANOVIĆ ADNA
 18. MUJKIĆ EMELA
 19. OMERBEGOVIĆ AMINA
 20. OMIĆ NEJRA
 21. PINTOL AIDA
 22. SUŠIĆ AJLA
 23. ŠUBO EMIR
 24. VATRIĆ AMINA