Odjeljenje I

ODJELJENJE: I-1
RAZREDNIK: Ruhotina Sabina
ŠKOLA: GIMNAZIJA – opća gimnazija

 1. BAJRAKTAREVIĆ AMINA
 2. BLAŽEVIĆ LAMIJA
 3. ČIČKO ADNA
 4. DJERLEK ANESA
 5. DŽAFIĆ IBRAHIM
 6. ĐELILOVIĆ ELDIN
 7. FATIĆ AMILA
 8. HASIĆ ADNA
 9. HASIĆ AMNA
 10. HUKIĆ GAIBIJA
 11. IBRAHIMOVIĆ AMELA
 12. ISLAMOVIĆ ALEN
 13. KALEM AJLA
 14. KARIŠIK AZRA
 15. KORO SARA
 16. MASLEŠA ILMA
 17. MASLO ANESA
 18. RAMOVIĆ DAVUD
 19. SEJMENOVIĆ HANA
 20. SMAJLOVIĆ BERINA
 21. SUĆESKA HAMZA
 22. ŠLJIVO AJLA
 23. ŠOŠIĆ AZRA
 24. TABAK ANEL
 25. TOPALOVIĆ DINO

ODJELJENJE: I-2
RAZREDNIK: Dupovac Edib
ŠKOLA: MAŠINSKA TEHNIČKA
ZANIMANJE: MAŠINSKI TEHNIČAR KONSTRUKTOR NA RAČUNARU

 1. ČOVIĆ ADI
 2. DRINA AJDIN
 3. DUPOVAC ADIN
 4. DUPOVAC ANES
 5. DUPOVAC TARIK
 6. ĐELILOVIĆ ALDIN
 7. FIŠO ADIS
 8. HODŽIĆ KENAN
 9. HUBIJAR ALMEDIN
 10. ISIĆ AJDIN
 11. KADIĆ AJLA
 12. KALEM ADIN
 13. NERADIN BAKIR
 14. SINANOVIĆ TARIK
 15. ŠARIĆ ANES
 16. VOLODER MERJEM
 17. ŽIKO AMEL

ODJELJENJE: I-3
RAZREDNIK: Đogić Elma
ŠKOLA: GRAĐEVINSKA TEHNIČKA
ZANIMANJE: ARHITEKTONSKI TEHNIČAR

 1. BOSTANDŽIĆ ALMIR
 2. DERVIŠEVIĆ UMA
 3. DŽAMBAS ESMERALDA
 4. DŽILITOVIĆ AMINA
 5. FIŠO EMIRA
 6. GLJIVA AJLA
 7. GRLICA ALIJA
 8. HASANOVIĆ ILVANA
 9. HASIĆ ALDIJANA
 10. HODŽIĆ EMA
 11. HRNJIĆ LAMIJA
 12. KAJTAZAJ MERIMA
 13. KARIĆ AMINA
 14. KAROVIĆ EMELA
 15. MUSIĆ EMRAH
 16. NUMANOVIĆ MELIHA
 17. OMEROVIĆ SAMIRA
 18. OSMANOVIĆ NARIS
 19. PAČO ILLDA
 20. PINJIĆ MERISA
 21. SELMANI AZRA
 22. ŠEHIĆ TARIK
 23. TERMIZ EMA

ODJELJENJE: I-4
RAZREDNIK: Karačić-Nasufović Selma
ŠKOLA: POLJOPRIVREDNO-PREHRAMBENA
ZANIMANJE: PREHRAMBENI TEHNIČAR

 1. ĆUTAHIJA MIRZA
 2. BAJRIĆ VELID
 3. BEĆIROVIĆ INES
 4. BEŠO AMINA
 5. BULUT ADIS
 6. BURZIĆ ALEM
 7. DIZDAREVIĆ AJDIN
 8. HASIĆ EMINA
 9. HORMAN EDINA
 10. KATKIĆ HAZIM
 11. KATKIĆ SANELA
 12. KEČ SEMIR
 13. LIHOVAC ENISA
 14. MANDAL BERINA
 15. MUHIBIĆ AIŠA
 16. MUHIBIĆ LEJLA
 17. OMEROVIĆ SAMRA
 18. PAČARIZ NERMINA
 19. PEZO AMAR
 20. RASTODER ALIJA
 21. SMAJLOVIĆ ADNA
 22. ŠAHIĆ AMNA
 23. ŠEHIĆ BILAL

ODJELJENJE: I-5
RAZREDNIK: Matić Stanislava
ŠKOLA: UGOSTITELJSKO-TURISTIČKA
ZANIMANJE: TURISTIČKI TEHNIČAR

 1. ALIHODŽIĆ AMINA
 2. DUPOVAC VEDAD
 3. DŽELKO BELMIN
 4. ĐINO ADNAN
 5. ĐINO AMNA
 6. ĐOGO LEA
 7. ĐOZIĆ ALDIN
 8. EJUBOVIĆ EMINA
 9. HODŽIĆ FARIS
 10. HODŽIĆ SEMINA
 11. IMAMOVIĆ DŽULEJBIB
 12. ISLAMOVIĆ SEMIN
 13. JAHIĆ NAĐA
 14. KOZIĆ EDINA
 15. KULDIJA ADELA
 16. MEHIĆ LARISA
 17. MILIŠIĆ MEHMED
 18. OMEROVIĆ HUMEJD
 19. PEKSIN EDNA
 20. SADIKOVIĆ MIRZA
 21. ŠAHOVIĆ DŽEJLANA
 22. ŠUNJ EMIR
 23. ZULOVIĆ LEJLA

ODJELJENJE: I-6
RAZREDNIK: Šarić Alma
ŠKOLA: MAŠINSKA STRUČNA
ZANIMANJE: AUTOMEHANIČAR, PLINSKI I VODOINSTALATER

AUTOMEHANIČAR

 1. ARNAUT BELMIN
 2. AHMETOVIĆ UBEJD
 3. ČIČAK HARIS
 4. ĆATIĆ KENAN
 5. ELEZOVIĆ RIJAD
 6. FATIĆ ADI
 7. HAMZIĆ KENAN
 8. HERAC ADVIN
 9. HUJIĆ ARMIN
 10. KEREŠ JASMIN
 11. KEŠKO ESMIR
 12. KREČINIĆ VEDAD
 13. KURTAJ ADMIR
 14. MUMBAŠIĆ EMIR
 15. OMEROVIĆ ELMIN
 16. PRAZINA ELDIN
 17. ŠAHIĆ SANEL
 18. ŠURKOVIĆ NERMIN

PLINSKI I VODOINSTALATER

 1. DURIĆ ERMIN
 2. ĐIVER EMIL
 3. ELEZOVIĆ RUZMN
 4. HASEČIĆ OMAR
 5. HASIČIĆ ABDULKADIR
 6. MASLEŠA HALIL
 7. MEMIĆ SENID
 8. SMAJIĆ ALIJA
 9. SMAJLOVIĆ AMER
 10. SOFTIĆ EMIL
 11. TUFANKIJI MUHAMED

ODJELJENJE: I-7
RAZREDNIK: Imširpašić Jasmina
ŠKOLA: MAŠINSKA STRUČNA / GRAĐEVINSKA STRUČNA
ZANIMANJE: BRAVAR, STOLAR

BRAVAR

 1. BEGANOVIĆ HARUN
 2. BEGANOVIĆ ISMET
 3. HUJIĆ ALI
 4. KURTOVIĆ HARIS
 5. LIČINA AHMET
 6. MEHREMIĆ DANIAL
 7. MEMIĆ AMIR
 8. MURATOVIĆ JASMIN
 9. MUŠANOVIĆ MIRNES
 10. ODOBAŠIĆ ALDIN
 11. POLIGANOVIĆ SANDI
 12. SALIHAGIĆ AMEL
 13. TARAHIJA ASMIR

KERAMIČAR

 1. BAŠIĆ MELID
 2. BEGANOVIĆ ADMIR
 3. BEŠIĆ ELDAR
 4. BOŠNJAK TALHA
 5. ČAUŠEVIĆ HARIS
 6. ĆOSIĆ ADEL
 7. KARKELJA ARNES
 8. KATKIĆ DENIS
 9. KULDIJA AMOR
 10. PEPIĆ REJHAN
 11. SALIHAGIĆ ADIL
 12. ŠKRIJELJ EMIR
 13. IKANOVIĆ HALID

ODJELJENJE: I-8

RAZREDNIK: Kazazović Enes
ŠKOLA: TEKSTILNA STRUČNA, DRVOPRERAĐIVAČKA STRUČNA ZANIMANJE: KONFEKCIONAR TEKSTILA – KROJAČ, STOLAR

KONFEKCIONAR TEKSTILA – KROJAČ

 1. BAŠIĆ HAMZA
 2. BIBULJICA ELMA
 3. ĆELO LAJLA
 4. ČUČAK AJLA
 5. DURAN NIHADA
 6. DURIĆ IRMELA
 7. ĐENDUŠIĆ ILHANA
 8. HAĆIMIĆ ADELA
 9. HUSEINOVIĆ SEGMEDINA
 10. ISAKOVIĆ ZADA
 11. KAROVIĆ LARISA
 12. KARUP IRMA
 13. KEŠKO AJŠA
 14. MASLEŠA LAMIJA
 15. MEMIĆ NEJLA
 16. REDŽEPOVIĆ ERNA
 17. SELIMOVIĆ MERIMA
 18. SULJKIĆ SARA
 19. VLADAVIĆ ALDIJANA
 20. ZEĆIRI MIRSADA
 21. ZEKIRI EMRA
 22. BOŠNJAK HATIDŽA

STOLAR

 1. BOSNIĆ ZEID
 2. ČOLO ADI
 3. FATIĆ IZET
 4. GURDA AL-EDAH
 5. JAHIĆ LEJLA
 6. MURIĆ AMIN
 7. ŠAHIĆ BILAL

ODJELJENJE: I-9
RAZREDNIK: Katana Rasim
ŠKOLA: STRUČNA ŠKOLA USLUŽNIH DJELATNOSTI, UGOSTITELJSKO-TURISTIČKA
ZANIMANJE: FRIZER-VLASULJAR, KUHAR

FRIZER – VLASULJAR

 1. ČUTUNA HAMZA
 2. ĆELO SANIN
 3. DAUTOVIĆ ELDA
 4. GLJIVA NEJLA
 5. HINDIĆ EMINA
 6. HODŽIĆ AIŠA
 7. KAHVIĆ AMMAR
 8. KUSTURA EMINA
 9. LINGO LEJLA
 10. MALČINOVIĆ ALMEDINA
 11. MUSTAFIĆ ŠEJLA
 12. PINJIĆ ADNELA
 13. RIZVAN NEJRA
 14. TABAK SARAH
 15. ZULFOVIĆ IRMA

KUHAR

 1. BIČO AJDA
 2. DRINA INES
 3. DŽAMBAS ANESA
 4. ĐOZO ADIN
 5. HAJDAREVIĆ SELMA
 6. HUJIĆ ALVIN
 7. JAHIĆ ARMIN
 8. KORO FEĐA
 9. MEHIĆ ALBIN
 10. SELIMOVIĆ AIDA
 11. STRUGA ADNAN
 12. TRGO ALMINA