PRAVILNICI

PRAVINIK S KRITERIJIMA ZA PROGLAŠAVANJE RADNIKA ZA ČIJIM RADOM JE POTPUNO ILI DJELIMIČNO PRESTALA POTREBA U OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA KAO I JAVNIM USTANOVAMA NA PODRUČJU KANTONA SARAJEVO

PRAVILNIK, EKSKURZIJE-IZLETI

PRAVILNIK O IZMJENAMA PRAVILNIKA S KRITERIJIMA ZA PRIJEM RADNIKA U RADNI ODNOS U OSNOVNIM ŠKOLAMA KAO JAVNIM USTANOVAMA NA PODRUČJU KANTONA SARAJEVO

PRAVILNIK O IZMJENAMA PRAVILNIKA O VOĐENJU PEDAGOŠKE DOKUMENTACIJE I EVIDENCIJE U SREDNJOJ ŠKOLI I DOMU UČENIKA

ODLUKA O IZMJENAMA ČLANA 6. STAVA 4. PRAVILNIKA O POLAGANJU STRUČNOG ISPITA ODGAJATELJA, NASTAVNIKA I STRUČNIH SARADNIKA

PRAVILNIK O IZMJENAMA PRAVILNIKA O POLAGANJU STRUČNOG ISPITA ODGAJATELJA, NASTAVNIKA I STRUČNOG SARADNIKA

PRAVILNIK O POLAGANJU STRUČNOG ISPITA ODGAJATELJA, NASTAVNIKA I STRUČNOG SARADNIKA

PRAVILNIK O ORGANIZOVANJU I IZVOĐENJU PRAKTIČNE NASTAVE I LABORATORIJSKOG RADA U SREDNJIM ŠKOLAMA U KANTONU SARAJEVO

PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O IZBORU, NADLEŽNOSTIMA I NAČINU RADA ŠKOLSKIH ODBORA SREDNJIH ŠKOLA KANTONA SARAJEVO

PRAVILNIK O IZBORU, NADLEŽNOSTIMA I NAČINU RADA ŠKOLSKIH ODBORA SREDNJIH ŠKOLA KANTONA SARAJEVO

PRAVILNIK O OCJENJIVANJU, NAPREDOVANJU I STICANJU STRUČNIH ZVANJA ODGAJATELJA, PROFESORA/NASTAVNIKA I STRUČNIH SARADNIKA U PREDŠKOLSKIM USTANOVAMA, OSNOVNIM, SREDNJIM ŠKOLAMA I DOMOVIMA UČENIKA

PRAVILNIK O PRAČENJU, VREDNOVANJU I OCJENJIVANJU UČENIKA OSNOVNIH I SREDNJIH ŠKOLAU KANTONU SARAJEVO

PRAVILNIK O STRUČNOM USAVRŠAVANJU ODGAJATELJA, PROFESORA/NASTAVNIKA I STRUČNIH SARADNIKA U PREDŠKOLSKIM USTANOVAMA, OSNOVNIM, SREDNJIM I DOMOVIMA UČENIKA

PRAVILNIK O NOSTRIFIKACIJI/EKVIVALENCIJI INOSTRANIH OBRAZOVNIH ISPRAVA U OSNOVNOJ I SREDNJOJ ŠKOLI

PRAVILNIK O INTERNOM PRIJAVLJIVANJU KORUPCIJE JU SREDNJOŠKOLSKI CENTAR HADŽIĆI

PRAVILNIK O RADU 29.10.2021. GODINE

KRIZNI PLAN PRIPRAVNOSTI I ODGOVORA NA POJAVU VIRUSA COVID-19

PRAVILNIK  O RADU JU Srednjoškolski centar Hadžići

PRAVILNIK O KUĆNOM  REDU JU SREDNJOŠKOLSKI CENTAR HADŽIĆI

PRAVILNIK O ZAŠTITI NA RADU

PRAVILNIK O RADU školske BIBLIOTEKE

PRAVILNIK O KANCELARIJSKOM I ARHIVSKOM POSLOVANJU JU Srednjoškolski centar Hadžići

Kodeks ponašanja učenika u školi

Pravilnik o ishrani učenika

Pravilnik o izvođenju ferijalne prakse

Pravilnik o praćenju, vrednovanju i ocjenjivanju učenika 

Pravilnik o inkluzivnom obrazovanju

Pravilnik o vođenju pedagoške dokumentacije i evidencije

Pravilnik o polaganju eksterne mature

Pravilnik o internoj evaluaciji znanja učenika

Pravilnik sa kriterijima za iskazivanje prestanka potrebe za zaposlenicima

Pravilnik o sadržaju i načinu polaganja mature / završnog ispita

Pravilnik o organizovanju i izvođenju praktične nastave

Pravilnik o izboru, kriterijima za izbor, nadležnostima i radu direktora

Pravilnik o dopuni pravilnika o praćenju, vrednovanju i ocjenjivanju učenika

Pravilnik o neopravdanom izostajanju s nastave

Pravilnik o vođenju evidencije o neprihvatljivim oblicima ponašanja i zaštiti učenika

Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o polaganju eksterne mature

Pravilnik o izmjenama pravilnika o polaganju eksterne mature

Pravilnik sa kriterijima za prijem radnika u radni odnos

Protokol o postupanju u slučaju nasilja u školi

Protokol o zaštiti ljudskih prava u školi

Plan integriteta za 2022. godinu ( dopuna 16.02.2023. godine )

Plan integriteta decembar 2022. godine

Plan integriteta 2019

Etički kodeks 2017