Odjeljenje II – 9

ODJELJENJE: II-9
RAZREDNIK: Katana Rasim
ŠKOLA: STRUČNA ŠKOLA USLUŽNIH DJELATNOSTI, UGOSTITELJSKO-TURISTIČKA
ZANIMANJE: FRIZER-VLASULJAR, KUHAR

FRIZER – VLASULJAR

 1. ČUTUNA HAMZA
 2. ĆELO SANIN
 3. DAUTOVIĆ ELDA
 4. DIVOVIĆ HANA
 5. GLJIVA NEJLA
 6. HINDIĆ EMINA
 7. HODŽIĆ AIŠA
 8. KAHVIĆ AMMAR
 9. KUSTURA EMINA
 10. LINGO LEJLA
 11. MALČINOVIĆ ALMEDINA
 12. MUSTAFIĆ ŠEJLA
 13. PINJIĆ ADNELA
 14. RIZVAN NEJRA
 15. TABAK SARAH
 16. ZULFOVIĆ IRMA

KUHAR

 1. BIČO AJDA
 2. DRINA INES
 3. DŽAMBAS ANESA
 4. ĐOZO ADIN
 5. HAJDAREVIĆ SELMA
 6. HUJIĆ ALVIN
 7. JAHIĆ ARMIN
 8. KORO FEĐA
 9. MEHIĆ ALBIN
 10. SELIMOVIĆ AIDA
 11. STRUGA ADNAN
 12. TRGO ALMINA