Odjeljenje II – 9

ODJELJENJE: II-9
RAZREDNIK: Katana Rasim
ŠKOLA: STRUČNA ŠKOLA USLUŽNIH DJELATNOSTI, UGOSTITELJSKO-TURISTIČKA
ZANIMANJE: FRIZER-VLASULJAR, KUHAR

FRIZER – VLASULJAR

 1. ČUTUNA HAMZA
 2. ĆELO SANIN
 3. DAUTOVIĆ ELDA
 4. GLJIVA NEJLA
 5. HINDIĆ EMINA
 6. HODŽIĆ AIŠA
 7. KAHVIĆ AMMAR
 8. KUSTURA EMINA
 9. LINGO LEJLA
 10. MALČINOVIĆ ALMEDINA
 11. MUSTAFIĆ ŠEJLA
 12. PINJIĆ ADNELA
 13. RIZVAN NEJRA
 14. TABAK SARAH
 15. ZULFOVIĆ IRMA

KUHAR

 1. BIČO AJDA
 2. DRINA INES
 3. DŽAMBAS ANESA
 4. ĐOZO ADIN
 5. HAJDAREVIĆ SELMA
 6. HUJIĆ ALVIN
 7. JAHIĆ ARMIN
 8. KORO FEĐA
 9. MEHIĆ ALBIN
 10. SELIMOVIĆ AIDA
 11. STRUGA ADNAN
 12. TRGO ALMINA