Odjeljenje 2

ODJELJENJE:  I-2

RAZREDNIK:  Serdarević Nermana

ŠKOLA:  MAŠINSKA TEHNIČKA 

ZANIMANJE: MAŠINSKI TEHNIČAR  KONSTRUKTOR NA RAČUNARU

1. BAŠIĆ AMER

2. ČOMOR ARMIN

3. DILBEROVIĆ BENJAMIN

4. ĐELILOVIĆ ALEM

5. EJUBOVIĆ DŽENIS

6. HUJIĆ KERIM

7. HUSEINBEGOVIĆ IRHAD

8. HUSEINBEGOVIĆ NADIRA

9. JAHIĆ ERMA

10. JUSUFOVIĆ JUSUF

11. KALEM FARIS

12. KAZIĆ IMAD

13. KOLENDA KERIM

14. LAKAČA ADO

15. MUŠIĆ HARIS

16. SADIKOVIĆ ANES

17. SLOBODA SINAN

18. ŠEHIĆ AMNA

19. ŠEHIĆ HAMZA

20. ŠEHIĆ MIRZA

21. TABAK FARIS

22. TARAHIJA FARIS

23. VELIĆ IMRAN