Opći podaci

Naziv škole: Javna ustanova Srednjoškolski centar Hadžići
Sjedište: Hadžići, 6. mart br. 19
Osnivač škole: Kanton Sarajevo
Obrazovni nivo: Srednjoškolsko obrazovanje
Identifikacioni broj: 4200646760007
Šifra djelatnosti: 85.32