Odjeljenje III – 9

ODJELJENJE:  III-9

RAZREDNIK:  Katana Rasim

ŠKOLA:  STRUČNA ŠKOLA USLUŽNIH DJELATNOSTI,  UGOSTITELJSKO-TURISTIČKA

ZANIMANJE:  FRIZER-VLASULJAR, KUHAR

FRIZER – VLASULJAR

1. ČUTUNA HAMZA

2. ĆELO SANIN

3. DAUTOVIĆ ELDA

4. DIVOVIĆ HANA

5. ĐENDUŠIĆ ILHANA

6. GLJIVA NEJLA

7. HINDIĆ EMINA

8. HODŽIĆ AIŠA

9. KAHVIĆ AMMAR

10. KUSTURA EMINA

11. LINGO LEJLA

12. MALČINOVIĆ  ALMEDINA

13. MUSTAFIĆ ŠEJLA

14. PINJIĆ ADNELA

15. RIZVAN NEJRA

16. TABAK SARAH

17. ZULFOVIĆ IRMA

KUHAR

1. BIČO AJDA

2. DRINA INES

3. DŽAMBAS  ANESA

4. ĐOZO ADIN

5. HAJDAREVIĆ SELMA

6. HUJIĆ ALVIN

7. JAHIĆ ARMIN

8. KORO FEĐA

9. MEHIĆ ALBIN

10. SELIMOVIĆ AIDA

11. STRUGA ADNAN

12. TRGO ALMINA