Odjeljenje III – 9

ODJELJENJE: III-9
RAZREDNIK: Bubić Melisa
ŠKOLA: TRGOVINSKA STRUČNA , UGOSTITELJSKA STRUČNA
ZANIMANJE: PRODAVAČ, KUHAR

PRODAVAČ

 1. ISMAILI ALMIR
 2. KARIĆ ADISA
 3. KOVAČ SELMA
 4. KURTIĆ NAFIJA
 5. PROHA ABDEL
 6. SMAJIĆ AMIR
 7. ZAHIROVIĆ EMINA

KUHAR

 1. BAJRAKTAREVIĆ AMELA
 2. DELIĆ ADNA
 3. DULIĆ ANER
 4. EJUBOVIĆ ADNAN
 5. FAZLIĆ ALI
 6. HADŽAJLIĆ MERIMA
 7. HODŽIĆ ISMAIL
 8. KADIĆ AMINA
 9. KATKIĆ AMINA
 10. KOLENDA ALMEDIN
 11. KOZIĆ ILHAN
 12. MERDANOVIĆ ADI
 13. MUJIČIĆ BELMA
 14. SUBAŠIĆ MERISA
 15. TABAK ANES