Školski odbor

Organ upravljanja – Školski odbor

  1. Čović Eldar dipl. pravnik-predstavnik Ministarstva za odgoj i obrazovanje, Kantona Sarajevo -predsjednik Školskog odbora     
  2. Tufo Almin dipl. pravnik – predstavnik Općine Hadžići (član)
  3. Ruhotina Sabina, prof. – predstavnik radnika (član)