Školski odbor

Organ upravljanja – Školski odbor

  1. Duvnjak Adnan – predstavnik Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo (predsjednik)
  2. Tufo Almin dipl. pravnik – predstavnik Općine Hadžići (član)
  3. Japalak Mersiha, prof. – predstavnik roditelja (član)
  4. Ruhotina Sabina, prof. – predstavnik radnika (član)