Školski odbor


Predsjednik školskog odbora: Čović Eldar dipl. pravnik
Članovi: Tufo Almin dipl. pravnik, Dželilović Majda mag. matematičkih nauka