Školski odbor

Organ upravljanja – Školski odbor

  1. Čović Eldar dipl. pravnik – predstavnik Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo (predsjednik)
  2. Tufo Almin dipl. pravnik – predstavnik Općine Hadžići (član)
  3. Nermina Kazazović, prof. – predstavnik roditelja (član)
  4. Dželilović Majda, prof. – predstavnik radnika (član)