Smjerovi

Srednjoškolski centar Hadžići ispunjava uslove za obrazovanje redovnih i vanrednih učenika sa odgovarajućim nastavnim planovima i to:

Gimnazija
smijer:

 • opća gimnazija

Mašinska tehnička škola 
zanimanje IV stepen:

 • mašinski tehničar
 • mašinski tehničar konstruktor na računaru,
 • mašinski tehničar za kompjuterko upravljanje mašinama.

Mašinska stručna škola
zanimanje:
III stepen

 • metalostrugar
 • metaloglodač,
 • metalobrusač,
 • alatničar,
 • bravar,
 • mašinbravar,
 • plinski i vodoinstaler,
 • instaler centralnog grijanja,
 • automehaničar,
 • autolimar,
 • limar.

V stepen

 • metalostrugar – majstor,
 • metaloglodač – majstor,
 • metalobrusač – majstor,
 • alatničar – majstor,
 • bravar – majstor,
 • mašinbravar – majstor,
 • plinski i vodoinstaler – majstor,
 • limar – majstor,
 • instaler centralnog grijanja – majstor.

Građevinska tehnička škola
zanimanje IV stepen:

 • građevinski tehničar,
 • arhitektonski tehničar.

Građevinska stručna škola
zanimanje 
III stepen

 • zidar – fasader – izolater,
 • tesar – parketar,
 • moler farbar,
 • keramičar – teracer – podopolagač,
 • armirač – betonirac,
 • kamenorezac,
 • montar suhe gradnje.

V stepen

 • zidar – fasader – izolater – majstor,
 • tesar – parketar – majstor,
 • moler farbar – majstor,
 • keramičar – teracer – podopolagač – majstor,
 • armirač – betonirac – majstor,
 • kamenorezac – majstor.

Tekstilna stručna škola
zanimanje
III stepen

 • krojač.

Drvna stručna škola
zanimanje 
III stepen

 • stolar,
 • tapetar.

Trgovačka stručna škola
zanimanje 
III stepen

 • prodavač.

Ostale djelatnosti
Uslužna stručna škola
zanimanje 
III stepen

 • frizer-vlasuljar.

Poljoprivredno-prehrambena tehnička škola
zanimanje IV stepen:

 • prehrambeni tehničar.

Ugostiteljsko – turistička škola
zanimanje IV stepen:

 • ugostiteljski tehničar,
 • turistički tehničar.

Ugostiteljsko – turistička stručna škola
zanimanje:
III stepen

 • kuhar