PREZIME I IMEZANIMANJERADNO MJESTO
Bašić Amila  Magistar psihologijePsiholog
Cuca MirjanaDiplomirani komparativist i Diplomirani bibliotekarBibliotekar
Gegić Misim  Profesor hemije, Magistar tehničkih naukaKoordinator praktične nastave
Mađak ZijadaAdministrativni tehničarAdministrativni radnik
Masleša Suad  Diplomirani inženjer arhitektureRukovalac nastavnom tehnikom
Merđanović  Senaida  Profesor opštenarodne odbraneKoordinator praktične nastave
Paškovan MirelaProfesor pedagogijePedagog
Trako Habibović AnidaMagistar pravaSekretar
Dupovac EldinaMagistar socijalnog rada, usmjerenje djeca i mladi u sukobu sa zakonomSocijalni radnik
Duharkić Emina  Bachelor poslovne ekonomijeSamostalni referent za plan i analizu
Mirvić AidaProfesor pedagogijeAsistent u odjeljenju
Lihovac Adela  Magistar bosanskog, hrvatskog i srpskog jezika i književnosti naroda BiHAsistent u odjeljenju
Selimović Emina  Profesor sporta i tjelesnog odgojaAsistent u odjeljenju
Pehlivan Aida  Bachelor socijalnog radaAsistent u odjeljenju