Tehničko osoblje

Administativni radnik: Zijada Madžak
Ekonom-kurir-arhivar: Sulejman Bajrić

Dnevni čuvari za sigurnost – portiri:
Mirsad Hadžić
Samir Dupovac

Domari:
Enes Gegić

Radnice na održavanju higijene:
Mihreta Lihovac
Nermina Lihovac
Razija Mirvić
Jasmina Šarić
Muamera Pamuk
Mejrima Fazlić
Amira Đulić