PREZIME I IMEZANIMANJERADNO MJESTO
Pamuk Muamera  Opća GimnazijaEkonom-kurir-spremačica
Dupovac Samir  Autolimar             (III stepen)Dnevni čuvar zadužen za sigurnost
Zahirović Jasmina      Radnica na održavanju higijene
Gegić Enes  Bravar – majstorDomar
Hadžić MirsadRatarski tehničarDnevni čuvar zadužen za sigurnost
Lihovac Mihreta  SkladištarRadnica na održavanju higijene
Lihovac NerminaKonfekcionar tekstila-krojačRadnica na održavanju higijene
Vreto NihadaRadnica na održavanju higijene
Šarić Jasmina  Mašinski oblikovač drvetaRadnica na održavanju higijene
Čaušević Zlata  Osnovna škola – NKRadnica na održavanju higijene
Đulić Amira  ProdavačRadnica na održavanju higijene
Čović Elvedin  Domar