Riječ direktora

Dragi učenici, poštovani roditelji, kolege i uposlenici škole, poštovani
partneri i prijatelji


Dobro došli na zvaničnu web stranicu Javne ustanove Srednjoškolski
centar Hadžići.
Velika je čast i privilegija biti na čelu ove škole  koja ima uspješnu i dugogodišnju
tradiciju. Ove godine obilježili smo punih 45 godina uspješnog rada.
Kroz JU Srednjoškolski centar Hadžići prošlo je na hiljade đaka koji su
danas vrijedni i uspješni članovi  društva, a mi, njihovi učitelji, radujemo se svim
njihovim nagradama i uspjesima.
Naša je misija da budemo zajednica koja uči u pozitivnom okruženju i
zadovoljava potrebe učenika prema stjecanju općih i stručnih kompetencija uz
korištenje različitih metoda i oblika rada te stilova učenja i poučavanja.
      Danas i dalje težimo ostvarenju naše vizije – poboljšanju uvjeta za teorijski i
praktični rad savremenim opremanjem i optimalnim korištenjem nastavne tehnike
i tehnologije u funkcionalnom prostoru (kabinetska nastava) kako bi osigurali
uslove za uspjeh svakog učenika, nastavnika, stručnog saradnika i uposlenika
škole.
U JU Srednjoškolskom centru Hadžići pripremamo naše učenike za
izazove koje nosi budućnost, njihove aktivnosti usmjeravamo ka potrebama
realnog sektora.
Stvarajući klimu tolerancije, poštivanje različitosti i inkluzivne prakse
nenasilja i dijaloga naši učenici se mogu osjećati ugodno i slobodno u našoj školi.
Naročito smo ponosni na otvoreno komuniciranje između uključenih u
nastavni proces, poticanje aktivnog uključivanja učenika, roditelja i lokalne
zajednice u aktivnosti škole te zajedničko rješavanje problema. Na ovaj način još
uspješnije utječemo na osposobljavanju mladih.