Organ rukovođenja

PREZIME I IMEZANIMANJERADNO MJESTO
Bašić AdmirDiplomirani matematičar-informatičarDirektor škole
Pezo Jasmina  Magistar hemijskih naukaVoditelj dijela nastavnog procesa