Organ rukovođenja

R.B.PREZIME I IMEZANIMANJERADNO MJESTO
1.Ejubović Selver  Diplomirani mašinski inženjerDirektor škole
2.Bašić Admir  Diplomirani matematičar-informatičarVoditelj dijela nastavnog procesa
3.Merđanović  Senaida  Profesor opštenarodne odbraneVoditelj dijela nastavnog procesa
4.Pezo Jasmina  Magistar hemiskih naukaVoditelj dijela nastavnog procesa