Odjeljenje 9

ODJELJENJE: I – 9

RAZREDNIK: Taletović-Goletić Aida

ZANIMANJE: FRIZER-VLASULJAR, PRODAVAČ

FRIZER-VLASULJAR

1. AZEMOVIĆ EMRAH

2. DUPOVAC DALILA

3. DŽEBO ALMA

4. GAGULA TAJRA

5. HODŽIĆ NEJLA

6. HOŠIĆ ALMINA

7. HUSANOVIĆ AIDA

8. KARIĆ LAJLA

9. MAMELEDŽIJA EMINA

10. NUHANOVIĆ ADMIN

11. SUBAŠIĆ MINELA

12. ŠARIĆ LAMIJA

13. VATRIĆ HARUN

PRODAVAČ

1. AVDIĆ ADELA

2. BAJRAKTAREVIĆ LAMIJA

3. ČOVIĆ NADŽA

4. DUPOVAC BAKIR

5. ELEZOVIĆ ALMA

6. HASANOVIĆ HANA

7. HADROVIĆ IRMA

8. KOVAČ FATIMA

9. MEHMEDIĆ LAMIJA

10. MEHREMIĆ UMIHANA

11. SMAJIĆ ILHANA

12. SMAJLOVIĆ ELVANA

13. ŠEHIĆ EMINA