Online nastava

U skladu sa Odlukom Vlade Kantona Sarajevo broj: 02-04-7374-2/20 od 11.03.2020. godine o organizaciji rada o odgojno-obrazovnim ustanovama i studentskim centrima na području Kantona Sarajevo za period od 11.03. do 25.03.2020. godine, Instrukcije Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo broj: 11/06-34-157-5/20 od 12.03.2020. godine o postupanju u izvođenju online nastave i Naredbe Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo broj: 11-34-8727/20 od 24.03.2020. godine, nastava se odvija online, počevši od 12.03.2020. godine. JU Srednjoškolski centar Hadžići za realizaciju online nastave koristi platformu Moodle

Link:

m o o d l e