Odjeljenje II

ODJELJENJE:  II-8

RAZREDNIK:  Mujić Maid

ŠKOLA:  UGOSTITELJSKA STRUČNA / TEKSTILNA STRUČNA

ZANIMANJE: KUHAR  / KONFEKCIONAR TEKSTILA – KROJAČ

KUHAR

1. ALIĆ BAKIR

2. ČEKRLIJA ENA

3. ĆATOVIĆ ZAHIDA

4. ĆOSIĆ ABID

5. HADŽIHASANOVIĆ BAKIR

6. IKANOVIĆ HAMZA

7. JAPALAK EMIL

8. JUKO EDIN

9. KAROVIĆ EMIR

10. LIPA HARIS

11. SMAJLOVIĆ ALEM

12. SMAJLOVIĆ BENJAMIN

13. SMAJLOVIĆ SAMIJA

14. SUBAŠIĆ HAMZA

15. UZUN ELMELA

KONFEKCIONAR TEKSTILA – KROJAČ

1. ALAĐUZ AMELA

2. AMZOSKI HANA

3. BEĆIROVIĆ BELMA

4. LEPIR ERNA

5. MUJČIĆ AJLA

6. MUKOVIĆ KULSUM FATIMA

7. MURATOVIĆ DŽEJLA

8. MURATOVIĆ JASMINA

9. SALČIN EMINA

10. SULJIĆ MERJEM

11. ŠALJA ĐENITA

12. ŠALJA MIRUŠA

13. ŠAHIĆ SAJRA