Odjeljenje II

ODJELJENJE:  II-8

RAZREDNIK:  Demirović Elma

ZANIMANJE: KUHAR  / KONFEKCIONAR TEKSTILA – KROJAČ

KUHAR

1. ČAUŠEVIĆ SAMIRA

2. ČIČKO IMRAN

3. IBRICA ELMA

4. KADRIĆ ŠEJMA

5. KARAHMET EMINA

6. MAHIR ADNA

7. MEŠANOVIĆ SELMA

8. OMERAGIĆ NEDIM

9. OPUTA EMRA

10. ORUČ NEJRA

11. OTAJAGIĆ EMINA

12. ŠAHIĆ ALMEDINA

13. ŠOLJANIN ĐAN

14. TAHIROVIĆ ENIS

15. ZAHIROVIĆ AZRA

KONFEKCIONAR TEKSTILA – KROJAČ

1. AZEMLAHAJ VERA

2. CAMOVIĆ ANELA

3. ČOLO EMELA

4. DURMO AIDA

5. HASIĆ ELMINA

6. HUSEINOVIĆ EMINA

7. IMAMOVIĆ ESMA

8. LJAROŠI ZUFA

9. MUSTAFIĆ EMINA

10. POLUMENTA AMELA

11. SMAJIĆ HAMIDA

12. ŠARIĆ SARAH

13. ŠUNJ ELMA 14. TUKIĆ JASMINA