Profesori

R.br.Ime PrezimeNaziv radnog mjestaStepen stručne spreme/
Završen  ciklus studija
Zvanje
 
1.Sabina AgićNastavnik BHS jezika i  književnostiVSS-VII stepenProfesor književnosti naroda Bosne i Hercegovine i bosanskog, hrvatskog i srpskog jezika
2.MerhanisaAlađuzNastavnik tehnoloških operacija, prehrambene mikrobiologije, higijene i kontrole kvaliteteVSS-VII stepenDiplomirani inženjer poljoprivrede odsjeka za tehnologiju poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda
3.Halid BajrićNastavnik stručno-teorijske grupe predmeta mašinske strukeVSS-VII stepenDiplomirani mašinski inženjer
4.JazidBajrićNastavnik fizikeVSS-VII stepenProfesor fizike
5.AdmirBašićNastavnik matematike i voditelj dijela nastavnog procesaVSS-VII stepenDiplomirani matematičar-informatičar
6.AmilaBašićNastavnik psihologije i školski psihologMagistarMagistar psihologije
7.MelisaBubićNastavnik ekonomske grupe predmetaVSS-VII stepenDiplomirani ekonomista
8.FatimaBrdarićNastavnik hemijeVSS-VII stepenProfesor hemije
9.MerimaBečarevićNastavnik hemije i stručno teoretskih predmeta prehrambene strukeVSS-VII stepenProfesor hemije
10.Fikret ČovićNastavnik praktične nastave drvo-prerađivačke strukeVKV-V stepenOrganizator procesa finalne obrade drveta
11.AldinaČovićNastavnik mašinske grupe predmetaMagistarMagistar mašinstva – diplomirani inženjer mašinstva
12.NusretaĆatićNastavnik BHS jezika i  književnostiVSS-VII stepenProfesor istorije književnosti, naroda i narodnosti Jugoslavije i srpsko hrvatskog-hrvatsko srpskog jezika
13.MelisaDelalićNastavnik sportaVSS-VII stepenProfesor sporta i tjelesnog odgoja
14.Ibrahim DupovacNastavnik latinskog jezikaVSS-VII stepenProfesor francuskog jezika i književnosti
15.EdibDupovacNastavnik stručno-teorijske grupe predmeta mašinske strukeVSS-VII stepenDiplomirani mašinski inženjer
16.Majda DupovacNastavnik BHS jezika i  književnostiVSS-VII stepenProfesor srpskohrvatskog-hrvatskosrpskog jezika i istorije književnosti naroda i narodnosti Jugoslavije
17.Elma DemirovićNastavnik stručno-teorijske grupe predmeta tekstilne strukeVSS-VII stepenDiplomirani inženjer tekstilnog inženjerstva
18.Majda DželilovićNastavnik matematikeMagistarMagistar matematičkih nauka smjer – metodika nastavne matematike
19.Elma ĐogićNastavnik matematikeMagistarMagistar matematičkih nauka smjer – metodika nastavne matematike
20.Elnes EjubovićNastavnik praktične nastave metalske strukeVKV-V stepenMetaloglodač specijalist
21.VejsandaFazlićNastavnik praktične nastave za krojačeVKV-V stepenMajstor – krojač
22.Elvedin FejzićNastavnik stručno-teorijske grupe predmeta mašinske strukeVSS-VII stepenDiplomirani mašinski inženjer
23.Kemal FejzićNastavnik stručno-teorijske grupe predmeta građevinske  strukeVSS-VII stepenDiplomirani inženjer arhitekture
24.NerminaGušo-TabakovićNastavnik BHS jezika i  književnostiVSS-VII stepenProfesor književnosti naroda Bosne i Hercegovine i bosanskog jezika
25.ZihretaHajdarevićNastavnik islamske vjeronaukeMagistarMagistar religijske edukacije
26.SemihaHamzagićNastavnik engleskog jezikaVSS-VII stepenProfesor engleskog jezika i književnosti
27.LamijaHaskić Nastavnik geografijeVSS-VII stepenProfesor geografije
28.JasminaImširpašićNastavnik stručno teoretskih predmeta građevnske strukeVSS-VII stepenDiplomirani inženjer arhitekture
29.HatidžaKahrimanNastavnik kulture religijeMagistarMagistar islamskih nauka
30.RasimKatanaNastavnik historijeVSS-VII stepenProfesor istorije
31.EnesKazazovićNastavnik historije MagistarMagistar historijskih nauka
32.ĐuldinaKurtovićNastavnik filozofije sa logikomVSS-VII stepenMagistar filozofije-nastavnički smjer;
33.AmnaKovačNastavnik hemijeMagistarMagistar inženjerske hemije
34.ZahidLihovacNastavnik praktične nastave metalske strukeVKV-V stepenMajstor instalater vodovoda i kanalizacije
35.StjepanLučićNastavnik stručno-teorijske grupe predmeta građevinske  strukeVSS-VII stepenDiplomirani građevinski inženjer
36.SuadMaslešaNastavnik stručno teoretskih predmeta građevinske struke i rukovalac nastavnom tehnikomVSS-VII stepenDiplomirani inženjer arhitekture
37.Stanislava MatićNastavnik engleskog jezikaVSS-VII stepenProfesor engleskog jezika i književnosti
38.NerminaMekićNastavnik ekonomske grupe predmeta VSS-VII stepenDiplomirani ekonomist
39.AminaMehmedićNastavnik pravaBachelor 180 ETCSBachelor poslovnog prava
40.VernesaMujačićNastavnik matematikeVSS-VII stepenDiplomirani matematičar
41.AmraMujčićNastavnik medicinske grupe predmetaIntegrirani prvi i drugi ciklus 360 ETCSDoktor medicine
42.MaidMujićNastavnik stručno-teorijske grupe predmeta ugostiteljsko-turističke struke  Bachelor 240 ETCSBakalaureat/bachelor ekonomije, smjer Turizam i hotelijerstvo
43.ErvinaMuratović -DahijaNastavnik njemačkog jezikaVSS-VII stepenProfesor njemačkog jezika i književnosti
44.AlmaMušićNastavnik sportaVSS-VII stepenProfesor za fizičku kulturu
45.NejraNeradinNastavnik engleskog jezikaMagistarMagistar engleskog jezika i književnosti – nastavnički smjer
46.AzraNizićNastavnik biologijeMagistarMagistar bioloških nauka, smjer ekologija i zaštita životne sredine
47.Almira OpardijaNastavnik matematikeVSS-VII stepenDiplomirani matematičar-informatičar
48.JasminaPezoNastavnik hemijeMagistarMagistar hemijskih nauka, smjer analitička hemija,
49.Aldin RamićNastavnik sportaVSS-VII stepenProfesor sporta i tjelesnog odgoja
50.JasminaRahmanovićNastavnik ekonomske grupe predmeta i informatikeVSS-VII stepenDiplomirani ekonomist
51.SabinaRuhotinaNastavnik njemačkog jezikaVSS-VII stepenProfesor njemačkog jezika i književnosti
52.Nermana SerdarevićNastavnik stručno teorijske grupe predmeta mašinske struke MagistarMagistar mašinstve – diplomirani inženjer mašinstva
53.EminaSelimovićNastavnik sportaVSS-VII stepenProfesor sporta i tjelesnog odgoja
54.HalilSlipacNastavnik stručno-teorijske grupe predmeta mašinske strukeVSS-VII stepenDiplomirani inženjer mašinstva
55.MerimaSmajevićNastavnik biologijeMagistraMagistar biologije usmjerenje genetika
56.Amela StovragNastavnik fizikeMagistarMagistar matematike i fizike;
57.Jasna ŠehićNastavnik stručno-teorijske grupe predmeta mašinske strukeVSS-VII stepenDiplomirani mašinski inženjer
58.SelmaŠehovićNastavnik engleskog jezikaVSS-VII stepenProfesor engleskog jezika i književnosti
59.JasminaŠeremetNastavnik BHS jezika i  književnostiVSS-VII stepenProfesor jugoslovenske književnosti i srpskog jezika
60.LejlaTelarevićNastavnik sportaMagistarMagistar sporta i tjelesnog odgoja
61.SenadaTeskeredžićNastavnik stručno-teorijske grupe predmeta građevinske  strukeVSS-VII stepenDiplomirani inženjer arhitekture
62.MedihaTopalovićNastavnik praktične nastave za frizere-vlasuljareVKV-V stepenFrizer-specijalist
63.Ifeta TurčinovićNastavnik građanskog obrazovanja/demokratije i ljudskih pravaVSS-VII stepenProfesor opštenarodne odbrane
64.FehimaUgarakNastavnik fizikeBachelor 240 ETCSBachelor fizike
65.AidaVelićNastavnik likovne kulture i estetikeVSS-VII stepenAkademski slikar
66.LejlaZejnilagićNastavnik muzičke kultureVSS-VII stepenProfesor teoretskih muzičkih predmeta
67.MelisaZukićNastavnik islamske vjeronaukeMagistarProfesor islamske vjeronauke;  Profesor pedagogije;Magistar religijske edukacije – menadžment kvaliteta;