Odjeljenje 7

ODJELJENJE: I-7
RAZREDNIK: Čović Fikret
ŠKOLA: GRAĐEVINSKA STRUČNA / DRVOPRERAĐIVAČKA STRUČNA
ZANIMANJE: MOLER / STOLAR

MOLER

 1. AHMETOVIĆ MUSTAFA – nema dokumentaciju
 2. BEGANOVIĆ ADMIR – ponavljač
 3. DUGONJIĆ VERNES
 4. DUPOVAC ARMAN-ALI
 5. HAKALOVIĆ AMIN
 6. KEČ DALILA
 7. KRASNIĆ KEMAL
 8. MUKOVIĆ MERJEM AMINA
 9. SMAJIĆ ELMIN
 10. ŠUNJIĆ IVAN
 11. TABAK SANELA
 12. TITORIĆ FARIS

STOLAR

 1. ALJUKIĆ ADMIR
 2. BAŠIĆ EDIN
 3. BEGANOVIĆ AJDIN
 4. HODŽIĆ HAMZA
 5. ISLAM HARUN
 6. KRŽILO OSMAN
 7. MEMOVIĆ REUF
 8. SPIRJAN RAMIZ
 9. ŠALJA ĐENITA – nema dokumetaciju
 10. ŠEHIĆ RIAD
 11. TEPIĆ SANJIN