Spisak vanrednih učenika

IV stepen

Građevinska tehnička škola – građevinski tehničar

1. Kazić Rijad

2. Lihovac Almir

3. Šarić Benjamin

Arhitektonski tehničar

1. Hodžić Emir

2. Emić Elvir

3. Delahmet Amir

Mašinska tehnička škola

1. Čičko Dženan

2. Šeper Dino

Mašinsk tehničar – konstruktor na računaru

1. Kaknjašević Eldar

2. Trtovac Haris

3. Bukva Danis

4. Mušanović Emir

5. Selimović Almir

6. Kukavica Ahmed

7. Masleša Madžid

8. Mulaosmanović Dženan

9. Drina Ajdin

Mašinski tehničar za kompjutersko upravljanje mašinama

1. Ćosović Said

Ugostiteljski tehničar

1. Fazlić Ali

2. Merdanović Adi

3. Hadžispahić Fuad

4. Hujić Tarik

Turistički tehničar

1. Ejubović Amela

Prehrambeni tehničar

1. Kuldija Nudžejma

2. Kozica Kenan

3. Omić Nejra

III stepen

Mašinska stručna škola

Bravar

1. Čović Kemal

2. Poliganović Sandi

Plinski i vodoinsalater

1. Isaković Almedin

Građevinska stručna škola

Moler – farbar

1. Mahmutović Ismir

Keramičar – podopolagač

1. Salčinović Eldar

Trgovinska stručna škola – prodavač

1. Ećo Belmin

2. Đulić Amira

Tekstilna stručna škola – konfekcionar tekstila – krojač

1. Kovačević Arijana

Drvoprerađivačka stručna škola – stolar

1. Krek Almir

V stepen – Majstor plinski i vodoinstalater

1. Ombaša Emir

2. Šarić Adnan

3. Bajrami Adnan