Odjeljenje III – 8

ODJELJENJE:  III-8

RAZREDNIK:  Turčinović Ifeta

ZANIMANJE: KUHAR  / KONFEKCIONAR TEKSTILA – KROJAČ

KUHAR

1. ALIĆ BAKIR

2. ČEKRLIJA ENA

3. ĆATOVIĆ ZAHIDA

4. ĆOSIĆ ABID

5. HADŽIHASANOVIĆ BAKIR

6. HODŽIĆ HAMZA

7. IKANOVIĆ HAMZA

8. JAPALAK EMIL

9. JUKO EDIN

10. KAROVIĆ EMIR

11. LIPA HARIS

12. MEHIĆ ALBIN

13. SMAJLOVIĆ ALEM

14. SMAJLOVIĆ BENJAMIN

15. SMAJLOVIĆ SAMIJA

16. SUBAŠIĆ HAMZA

17. UZUN ELMELA

KONFEKCIONAR TEKSTILA – KROJAČ

1. ALAĐUZ AMELA

2. AMZOSKI HANA

3. BEĆIROVIĆ BELMA

4. KALEMBER ELMEDINA

5. LEPIR ERNA

6. MUKOVIĆ KULSUM FATIMA

7. MURATOVIĆ DŽEJLA

8. MURATOVIĆ JASMINA

9. SALČIN EMINA

10. SULJIĆ MERJEM

11. ŠALJA ĐENITA

12. ŠALJA MIRUŠA

13. ŠAHIĆ SAJRA