Odjeljenje 5

ODJELJENJE:  I-5

RAZREDNIK:   Čović Aldina

ŠKOLA:  MAŠINSKA STRUČNA

ZANIMANJE: AUTOMEHANIČAR /PLINSKI I VODOINSTALATER

AUTOMEHANIČAR 

1. DOVOĐA TONI

2. DULIĆ ADIN

3. FAZLIBAŠIĆ HAMZA

4. HERAC ALBIN

5. JAPALAK MEHMEDALIJA

6. KAZIĆ ADIN

7. MENZILOVIĆ ARMEN

8. RAMIĆ EMRAH

9. SEJMENOVIĆ ELMIN

10. TANKOVIĆ MUHAMED

11. TUBOK ALMIN

PLINSKI I VODOINSTALATER

1. BAHTANOVIĆ ADIN

2. CILOVIĆ HALIL

3. ČIČKO IMRAN

4. ČOMOR AMIR

5. ĆATIĆ ELDAR

6. DURAKOVIĆ EDIN

7. HAKALOVIĆ ANIS

8. JAHIĆ BILAL

9. KARIĆ JASMIN

10. MUŠANOVIĆ FARUKK

11. ŠUKURICA DŽELMIN

12. TUFO HARIS

13. ŽUNIĆ ANIS