Odjeljenje 6

ODJELJENJE: I – 6
RAZREDNIK: Turčinović Ifeta
ZANIMANJE: BRAVAR, OBRAĐIVAČ MATERIJALA NA CNC MAŠINAMA

BRAVAR

1. ARNAUT EDVIN
2. BAŠOVIĆ TARIK
3. ČOPRA ANES
4. FERIZ ADIN
5. GOLUBIĆ AHMED
6. IDIĆ KENAN
7. JAHIĆ ELVIN
8. KATKIĆ ENIS
9. KORIĆ AJNUR
10. MARIĆ IRHAD
11. OKOVIĆ RIJAD
12. REŠIDOVIĆ ARMEN
13. SUBAŠIĆ HARUN
14. SULEJMANI ISLAM

OBRAĐIVAČ MATERIJALA NA CNC MAŠINAMA

1. ALAĐUZ AMAR
2. BALJA ARMIN
3. CILOVIĆ IBRAHIM
4. ČIČAK AMINA
5. MARIĆ AIDA
6. MUHIBIĆ SINAN
7. ODOBAŠIĆ ELDIN
8. OKANOVIĆ NEDIM
9. TABAK ALDIN
10. TAHIROVIĆ ENID
11. VUNIĆ ALMIN