Odjeljenje IV – 1

ODJELJENJE: IV-1
RAZREDNIK: Zukić Melisa
ŠKOLA: GIMNAZIJA (društveno i prirodno izborno područje)

DRUŠTVENO IZBORNO PODRUČJE

 1. BAJRIĆ ALEM
 2. BEĆA OMAR
 3. BEGIĆ ADI
 4. BRDAR NEILA
 5. FATIĆ LEJLA
 6. FEJZIĆ SAMRA
 7. HORMAN AMAR
 8. KABULOVIĆ MUHAMED
 9. KARO ANESA
 10. KURGAŠ SUMEJA
 11. MADŽAK AMAR
 12. SUĆESKA ADNA
 13. ŠABANOVIĆ ELVIR
 14. TERZIĆ OMER

PRIRODNO IZBORNO PODRUČJE

 1. BAŠIĆ AMILA
 2. DRINA SELMA
 3. DUPOVAC AIDA
 4. IBRICA ADNA
 5. KALETA MAJA
 6. KATKIĆ ALMEDINA
 7. KRČALO NEĐMINA
 8. MEHREMIĆ ANISA
 9. SEJMENOVIĆ LAMIJA
 10. SMAJEVIĆ ILHANA