Odjeljenje 8

ODJELJENJE: I-8
RAZREDNIK: Mujić Maid
ŠKOLA: UGOSTITELJSKA STRUČNA / TEKSTILNA STRUČNA
ZANIMANJE: KUHAR / KONFEKCIONAR TEKSTILA – KROJAČ

KUHAR

 1. ALI BAKIR
 2. ČEKRLIJA EMA
 3. ĆATOVIĆ ZAHIDA
 4. ĆOSIĆ ABID
 5. HADŽIHASANOVIĆ BAKIR
 6. HASANBAŠIĆ AMRA
 7. IKANOVIĆ HAMZA – nema dokumentaciju
 8. JUKO EDIN
 9. LIPA HARIS – nema dokumentaciju
 10. SMAJLOVIĆ ALEM
 11. SMAJLOVIĆ BENJAMIN
 12. SMAJLOVIĆ SAMIJA
 13. SUBAŠIĆ HAMZA – nema dokumentaciju

KONFEKCIONAR TEKSTILA – KROJAČ

 1. ALAĐUZ AMELA
 2. AMZOSKI HANA
 3. BEĆIROVIĆ BELMA
 4. KAZIĆ ADNA
 5. LEPIR ERNA
 6. MUJČIĆ AJLA
 7. MUKOVIĆ KULSUM FATIMA
 8. MUMINOVIĆ NEJLA
 9. MURATOVIĆ DŽEJLA
 10. MURATOVIĆ JASMINA
 11. SALČIN EMINA
 12. SULJIĆ MERJEM
 13. ŠAHIĆ SAJRA
 14. UZUN ELMELA