Odjeljenje 8

ODJELJENJE: I-8
RAZREDNIK: Mujić Maid
ŠKOLA: UGOSTITELJSKA STRUČNA / TEKSTILNA STRUČNA
ZANIMANJE: KUHAR / KONFEKCIONAR TEKSTILA – KROJAČ

KUHAR

 1. ALIĆ BAKIR
 2. ČEKRLIJA ENA
 3. ĆATOVIĆ ZAHIDA
 4. ĆOSIĆ ABID
 5. HADŽIHASANOVIĆ BAKIR
 6. HASANBAŠIĆ AMRA
 7. IKANOVIĆ HAMZA
 8. JUKO EDIN
 9. LIPA HARIS
 10. SMAJLOVIĆ ALEM
 11. SMAJLOVIĆ BENJAMIN
 12. SMAJLOVIĆ SAMIJA
 13. SUBAŠIĆ HAMZA

KONFEKCIONAR TEKSTILA – KROJAČ

 1. ALAĐUZ AMELA
 2. AMZOSKI HANA
 3. BEĆIROVIĆ BELMA
 4. KAZIĆ ADNA
 5. LEPIR ERNA
 6. MUJČIĆ AJLA
 7. MUKOVIĆ KULSUM FATIMA
 8. MUMINOVIĆ NEJLA
 9. MURATOVIĆ DŽEJLA
 10. MURATOVIĆ JASMINA
 11. SALČIN EMINA
 12. SULJIĆ MERJEM
 13. ŠALJA ĐENITA
 14. ŠALJA MIRUŠA
 15. ŠAHIĆ SAJRA
 16. UZUN ELMELA