Odjeljenje 8

ODJELJENJE: I – 8

RAZREDNIK:  Bandić Amna

ZANIMANJE: KUHAR,  KONFEKCIONAR TEKSTILA-KROJAČ

KUHAR

1. BEĆIROVIĆ FARIS

2. ĐELILOVIĆ ALMEDINA

3. FETAHOVIĆ AJNA

4. HALVADŽIJA SAMRA

5. HODŽIĆ ELDAR

6. MASLEŠA MIRVADA

7. MRKONJA MIRZA

8. MUJEZINOVIĆ ILDA

9. SELIMOVIĆ SANIDA

10. ŠĆUK RIJAD

11. TUFO ENIS

KONFEKCIONAR TEKSTILA – KROJAČ

1. BRKIĆ LARA

2. DILBEROVIĆ FARAH

3. GUTIĆ AZRA

4. JAMAKOVIĆ EMINA

5. KLAPUH BELMA

6. KOMIĆ SUANA

7. MAHMUTOVIĆ AIDA

8. MEHMEDIĆ AMAJLA

9. MEMIJA AJLA

10. MRKONJA ELMA

11. MUSIĆ AMINA

12. ŠEHIĆ AMINA

13. ŠKRIJELJ MIRELA

14. TOPALOVIĆ NEJLA

15. VATREŠ LAMIJA