Odjeljenje 8

ODJELJENJE:  I-8

RAZREDNIK:  Demirović Elma

ŠKOLA:  UGOSTITELJSKA STRUČNA / TEKSTILNA STRUČNA

ZANIMANJE: KUHAR  / KONFEKCIONAR TEKSTILA – KROJAČ

KUHAR

1. ČAUŠEVIĆ SAMRA

2. IBRICA ELMA

3. KADRIĆ ŠEJMA

4. KARAHMET EMINA

5. MALJIĆ ELDAR

6. MEŠANOVIĆ SELMA

7. OPUTA EMRA

8. ORUČ NEJRA

9. ŠAHIĆ ALMEDINA

10. ŠOLJANIN ĐAN

11. TAHIROVIĆ ENIS

12. ZAHIROVIĆ AZRA

KONFEKCIONAR TEKSTILA – KROJAČ

1. AZEMLAHAJ VERA

2. BRAJLOVIĆ DALILA

3. CAMOVIĆ ANELA

4. ČOLO EMELA

5. HASIĆ ELMINA

6. IMAMOVIĆ ESMA

7. LJAROŠI ZUFA

8. MUSTAFIĆ EMINA

9. POLUMENTA AMELA

10. PRGO FATIMA

11. SMAJIĆ HAMIDA

12. ŠARIĆ SARAH

13. ŠUNJ ELMA 14. TUKIĆ JASMINA