Vijeće roditelja

Spisak članova Vijeća roditelja JU Srednjoškolski centar Hadžići  šk.2022/2023.god.

RbOdjeljenjePredstavnik u Vijeću roditelja
1.I-1Rešidović Amela
2.I-2Šahić Munir
3.I-3Fazlić Mejrima
4.I-4Merdanović Asim
5.I-5Fišo Vedad
6.I-6Muhibić Vahid
7.I-7Gurda Aida
8.I-8Hodžić Nisveta
9.I-9Šehić Mirsada
10.II-1Japalak Mersiha
11.II-2Zornić Muhamed
12.II-3Handžić Mahira
13.II-4Gačanović Aida
14.II-5Žunić Aida
15.II-6Šehović Šaban
16.II-7Bašić Admir
17.II-8Šunj Mersiha
18.II-9Hukara Hatidža
19.III-1Fejzić Maida
20.III-2Islamović Mujo
21.III-3Kadić Zijad
22.III-4Selimović  Sedik
23.III-5Gačanović Dženana
24.III-6Komar Sanela
25.III-7Sivro Alisa
26.III-8Lipa Adis
27.III-9Tepić Samira
28.IV-1Topalović Mediha
29.IV-2Dupovac Aldina
30.IV-3Osmanović  Edina
31.IV-4Ćutahija Edina
32.IV-5Jahić Mahira