Vijeće roditelja

Vijeće roditelja JU Srednjoškolski centar Hadžići šk.2021/2022.god.

Predsjednik:
Zamjenik predsjednika:
Zapisničar:

RbOdjeljenjePredstavnik u Vijeću roditelja
1.I-1Japalak Mersiha
2.I-2Šehić Elma
3.I-3Mujić Elma
4.I-4Gačanović Aida
5.I-5Mušanović Fatima
6.I-6Šehović Šaban
7.I-7Bašić Admir
8.I-8Šunj Mersiha
9.I-9Bandić Duran
10.II-1Pandur Fadil
11.II-2Halvadžija Senad
12.II-3Kadić Zijad
13.II-4Selimović Sedik
14.II-5Gačanović Dženana
15.II-6Komar Sanela
16.II-7Sivro Alisa
17.II-8Lipa Adis
18.II-9Čopra Jasna
19.III-1Topalović Mediha
20.III-2Sinanović Mirsad
21.III-3Hrnjić Nizama
22.III-4Ćutahija Edina
23.III-5Jahić Mahira
24.III-6Šurković Senada
25.III-7Salihagić Fikret
26.III-8Hebib Amina
27.III-9Struga Nermin
28.IV-1Kazazović Nermina
29.IV-2Rešidović Ilmihana
30.IV-3Fišo Mirza
31.IV-4Čajić Nejla