Sekcije i vannastavne aktivnosti

šk.2019/2020.god.

RB Voditelj sekcije Naziv Termin realizacije
1. Dupovac Majda Recitarska sekcija Utorak, 13.10
2. Šeremet Jasmina Dramska sekcija Četvrtak, 10.10
3. Ćatić Nusreta Movie club / Filmsko – scenaristička sekcija Srijeda, 13.10
4. Zukić Melisa Dekupaž Srijeda, 11.30
5. Hajdarević Zihreta Klub Kur ana Srijeda, 12.20
6. Katana Rasim Historijska sekcija Četvrtak, 13.10
7. Turčinović Ifeta CIVITAS Ponedjeljak, 12.20
8. Brdarić Fatima Klub maldih hemičara Četvrtak, 13.10
9. Zejnilagić Lejla Muzička sekcija Utorak, 14.00
10. Serdarević Nermana Metrološka sekcija Ponedjeljak, 13.10
11. Roganović Dragana Klub ljubitelja engleskog jezika Petak, 16.40
12. Matić Stanislava English for fun   Srijeda 12.20
13. Mušić Alma Odbojkaška sekcija (M) Utorak, 13.10
14. Telarević Lejla Atletska sekcija Petak, 13.10
15. Velić Aida Klub ljubitelja likovne umjetnosti Srijeda, 14.00
16. Haskić Lamija Klub mladih kreativaca Četvrtak, 13.10
17. Šehović Selma Klub humanitaraca Srijeda, 13.10
18. Šehić Jasna Konstrukciono – tehnološka sekcija Petak, 11.30
19. Kahriman Hatidža Sekcija arapskog jezika Petak, 12.20
20. Fejzić Elvedin Konstruktorska sekcija Ponedjeljak, 14.50
21. Imamović Vedada Sekcija – Hemija hrane Ponedjeljak, 13.10
22. Ugarak Fehima Sekcija fizičara Ponedjeljak, 13.10
23. Opardija Almira Matematička sekcija Četvrtak, 12.20
24. Mujačić Vernesa Klub mladih matematičara Petak, 13.10
25. Mujčić Amra Sekcija – Zdravi stilovi života Utorak, 13.10