Sekcije i vannastavne aktivnosti

šk. 2018/2019.god.

RB Predavač Naziv sekcije Vrijeme održavanja
1. Dupovac Majda Recitatorska sekcija Četvrtak, 13.10
2. Ćatić Nusreta Filmsko – scenaristička sekcija „MOVIE CLUB“ Četvrtak, 13.10
3. Šeremet Jasmina  Dramska sekcija Utorak, 13.10
4. Agić Sabina Lingvistička sekcija Petak, 13.10
5. Hubijar Nafiza Klub ljubitelja francuskog jezika Četvrtak, 11.30
6. Šehović Selma Klub humanitaraca Četvrtak, 13.10
7. Roganović Dragana Klub ljubitelja engleskog jezika jezika Petak, 13.10
8. Ruhotina Sabina Klub ljubitelja njemačkog jezika Ponedjeljak , 13.10
9. Muratović – Dahija Ervina Klub ljubitelja njemačkog jezika Utorak, 13.10
10. Katana Rasim Historijska sekcija Srijeda, 13.10
11. Haskić Lamija Klub mladih kreativaca Srijeda, 16.40
12. Šarenac Ljiljana Filozofski kružok Utorak, 13.10
13. Mustoo Lejla Psihološko – pedagoška sekcija Ponedjeljak, 13.10
14. Turčinović Ifeta CIVITAS Ponedjeljak, 13.10
15. Bajrić Jazid E-learning Četvrtak, 14.00
16. Pezo Jasmina Klub „Mladi hemičari“ Petak, 08.00
17. Bečarević Merima Prehrambena sekcija Srijeda, 14.00
18. Rahmanović Jasmina Ekonomska sekcija Četvrtak, 13.10
19. Telarević Lejla Atletska sekcija Četvrtak, 13.10
20. Mušić Alma Odbojkaška sekcija (M) Četvrtak, 13.10
21. Hadžić Muhidin Odbojkaška sekcija (Ž) Utorak, 14.50
22. Zejnilagić Lejla Muzička sekcija Ponedjeljak, 13.10
23. Fejzić Elvedin Konstruktorska sekcija Srijeda, 13.10
24. Mujčić Amra Prva pomoć Četvrtak, 13.10
25. Zukić Melisa Islamska kultura i civilizacija Ponedjeljak, 11.30
26. Hajdarević Zihreta Klub Kur ana Utorak, 12,20
27. Šehić Jasna Konstrukciono – tehnološka sekcija Srijeda, 14.00
28. Fazlić Vejsanda Modno – kreativna sekcija Ponedjeljak, 13.10
29. Telarević Lejla Košarkaška sekcija Petak, 13.10
30. Velić Aida Klub ljubitelja likovnih umjetnosti Ponedjeljak, 13.10