Aktuelnosti

O  B  A  V  I  J  E  S  T

U skladu s Nastavnim kalendarom za školsku 2022/2023. godinu srijeda, 05.10.2022. godine je radni, nenastavni dan.

U četvrtak, 06.10.2022. godine nastava će se realizovati po rasporedu od srijede.

                                                                                          DIREKTOR