Aktuelnosti

Edukativna radionica povodom obilježavanja Dana planete Zemlje

Obilježavanje Dana planete Zemlje postao je pokret koji potiče ljude, organizacije i vlade da se angažiraju u zaštiti prirode, očuvanju biološke raznolikosti, smanjenju otpada i smanjenju emisija stakleničkih plinova. Svojim učešćem u zanimljivoj i poučnoj radionici učenici I-5 odjeljenja su dali svoj doprinos globalnom obilježavanju ovog bitnog datuma. Cilj ove inspirativne radionice bio je educirati mlade o važnosti recikliranja ambalažnog otpada i potaknuti ih na aktivno sudjelovanje u odvajanju ambalažnog otpada u njihovoj općini. Tokom radionice, učenici su upoznati s osnovnim konceptima reciklaže ambalažnog otpada i saznali su zašto je taj proces važan za zaštitu okoliša. Kroz interaktivnu prezentaciju, naučili su kako pravilno razvrstavati ambalažni otpad i koje materijale treba odvajati u plave, žute i zelene posude za reciklažu.