Aktuelnosti

Edukacija za profesore općeobrazovnih predmeta

U periodu od 10.1.do 13.1.2022. u JU Srednjoškolski centar Hadžići održana je edukacija za profesore općeobrazovnih predmeta, a u sklopu Projekta TABLA i integracije kurikularne reforme KS. Riječ je o projektu koji za cilj ima osavremeniti obrazovni sistem u Bosni i Hercegovini. U toku predavanja, sa jedne strane, i radionica sa druge strane, polaznici edukacije radili su na unapređivanju vještina za inovativniji i progresivniji način rada kako bi se u odgojno-obrazovnom sistemu uveli savremeni koncepti poput STEAM-a, 4K vještina, KBE sektori i nastava koncipirana po ishodima učenja.
Organizator ove edukacije su bili Organizacija Save the children i Ministarstvo za odgoj i obrazovanje KS. Kroz predavanje i radionice profesore su vodili treneri Azra Nizić i Hajrudin Neradin.