Aktuelnosti

Podjela uvjerenja o postignutom uspjehu na I polugodištu šk. 2021/2022. godine

Podjela uvjerenja – 17. i 18. januara 2022. godine prema sljedećem rasporedu:

17. januar 2022. godine – prvi i drugi razred

I-1 –  9:00 (učionica 33)                                                 II-1 –  9:00 (učionica 45)

I-2 – 9:30 (učionica 34)                                                 II-2 – 9:30 (učionica 46)

I-3 – 10:00 (učionica 33)                                               II-3 – 10:00 (učionica 45)

I-4 – 10:30 (učionica 34)                                               II-4 – 10:30 (učionica 46)

I-5 – 11:00 (učionica 33)                                               II-5 – 11:00 (učionica 45)

I-6 – 11:30 (učionica 34)                                               II-6 – 11:30 (učionica 46)

I-7 – 12:00 (učionica 33)                                               II-7 – 12:00 (učionica 45)

I-8 – 12:30 (učionica 34)                                               II-8 – 12:30 (učionica 46)

I-9 – 13:00 (učionica 33)                                               II-9 – 13:00 (učionica 45)

18. januar 2022.godine – treći i četvrti razred

III-1 –  9:00 (učionica 33)                                                 IV-1 –  10:00 (učionica 45)

III-2 –  9:30 (učionica 34)                                                 IV-2 –  10:30 (učionica 46)

III-3 – 10:00 (učionica 33)                                                IV-3 –  11:00 (učionica 45)

III-4 – 10:30 (učionica 34)                                                IV-4 –  11:30 (učionica 46)

III-5 – 11:00 (učionica 33) 

III-6 – 11:30 (učionica 34)

III-7 – 12:00 (učionica 33) 

III-8 – 12:30 (učionica 34)

III-9 – 13:00 (učionica 33)                                                                                                                                         DIREKTOR