Aktuelnosti

DRUGI KONKURS za upis učenika u prvi razred srednjih škola sa područja Kantona Sarajevo u školskoj 2019/2020. godini

Na osnovu članova 72., 73. i 74. Zakona o srednjem obrazovanju (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 23/17) Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo objavljuje

D R U G I K O N K U R S
za upis učenika u prvi razred srednjih škola sa područja Kantona Sarajevo u školskoj 2019/2020. godini.

Drugi konkursni rok za upis u PRVI razred srednjih škola u školskoj 2019./2020. godini traje od 9. jula do 11. jula 2019. godine.