Aktuelnosti

Radni sastanak sa predstavnicima USAID-a

Današnjem sastanku Radne grupe za unapređenje NPP-a za zanimanje kuhar prisustvovali  predstavnici USAID-a Jamey Butcher, predsjednik i izvršni direktor USAID-a,  Tetyana Dudka, viši potpredsjednik za Europu i Euroaziju, Heather Turi, šefica kabineta,  Kenya Dugger, viši direktor za raznolikost, jednakost i inkluziju.  Ovom sastanku su nazočili i Ibrahim Osta, direktor projekta i Feđa Begović, vođa tima za razvoj turističkih proizvoda, predstavnici  Ministarstva  za odgoj i obrazovanje KS, predstavnici JU Srednja ugostiteljskoturistička škola Sarajevo te predstavnici naše škole. Svrha sastanka je nastavak aktivnosti na modernizaciji i prilagođavanju NPP-a za zanimanje kuhar.