Aktuelnosti

Projekt Mladi ambasadori nauke

Dana 07.2.2023.godine u Olimpijskom komitetu Zetra održan je projekt Mladi ambasadori nauke

u organizaciji „Društvo za medicinski i biološki inženjering u BiH.“

Učešće su uzeli i učenici naše škole koji su se predstavili sa tri projekta:

„Moć sunca – solarni paneli“ – III 1 (Mustafić Almina, Pandur Azra, Duran Nejla, Bevanda Sara,

Hasić Lamija, Merđanić Ali, Đogić Rijada);

„Školska biblioteka“ – IV 4 ( Hasić Emina, Bešo Amina);

„Offline- objekat bez interneta“ – III 3 ( Musić Umihana, Kadić Hana, Čavalić Amela).

Nakon održanih prezentacija učenika iz svih srednjih škola Kantona Sarajevo prvo mjesto su

osvojili naši učenici III 1 sa projektnom idejom Moć sunca- solarni paneli.

Ovom prilikom kolektiv JU Srednjoškolski centar Hadžići čestita učenicima na osvojenom prvom

mjestu.