Projekt Mladi ambasadori nauke

Dana 07.2.2023.godine u Olimpijskom komitetu Zetra održan je projekt Mladi ambasadori nauke
u organizaciji „Društvo za medicinski i biološki inženjering u BiH.“
Učešće su uzeli i učenici naše škole koji su se predstavili sa tri projekta:
„Moć sunca – solarni paneli“ – III 1 (Mustafić Almina, Pandur Azra, Duran Nejla, Bevanda Sara,
Hasić Lamija, Merđanić Ali, Đogić Rijada);
„Školska biblioteka“ – IV 4 ( Hasić Emina, Bešo Amina);
„Offline- objekat bez interneta“ – III 3 ( Musić Umihana, Kadić Hana, Čavalić Amela).
Nakon održanih prezentacija učenika iz svih srednjih škola Kantona Sarajevo prvo mjesto su
osvojili naši učenici III 1 sa projektnom idejom Moć sunca – solarni paneli.
Ovom prilikom kolektiv JU Srednjoškolski centar Hadžići čestita učenicima na osvojenom prvom
mjestu.