Aktuelnosti

Projekat iz matematike

PIRAMIDA (LINK)

U okviru projekta TABLA učenici III 1 sa profesoricom matematike Elmom Đogić realizovali su projekat na temu „Piramida u svijetu oko nas“ u okviru kojeg su učenici istraživali pojam piramide, piramidu kao geometrijsko tijelo, ali i kao historijski spomenik i figuru koju možemo vidjeti u svojoj okolini i kao pomoćni objekt u drugim naukama. Učenici su pravili panoe sa osnovnim informacijama i formulama za pravilne piramide, prošli obuku i isprintali 3D prikaze pravilne četverostrane i trostrane piramide, napravili prezentaciju sa zanimljivim informacijama o egipatskim, majanskim i ostalim piramidama iz svijeta koji  nas okružuje, te uz pomoć profesorice napravili digitalni priručnik sa svim bitnim informacijama i formulama vezanim za piramidu kao matematički objekat i zbirkom od preko 35 riješenih zadataka.