Aktuelnosti

Projekat INTERVET Western Balkans Erasmus+

U okviru projekta INTERVET Western Balkans Erasmus+ programa, naša profesorica Telarević Lejla, je odabrana da bude jedna od četvero predstavnika iz BiH, tokom projektne aktivnosti Job Shadowing, koja se odvijala od 16.10. – 22.10.2022.g. Domaćin aktivnosti je bio MCAST – Malta College of Arts, Science and Technology – Malta. Partner u projektu iz BiH je IUS i JU Srednjoškolski centar Hadžići . U projektu učestvuju sedam država Evropske unije i šest država Zapadnog Balkana. Cilj projektne aktivnosti, Job Shadowing, je primjena primjera dobre prakse MCAST College–a u okviru stručnog obrazovanja na naš obrazovni sistem. MCAST – College je najveća škola za stručno obrazovanje na Malti.