Aktuelnosti

Ogledni čas iz Njemačkog jezika

Danas je uspješno realizovan ogledni čas iz Njemačkog jezika. Ovakvi časovi, između ostalog, omogućavaju učenicima i nastavnicima da steknu uvid u način na koji nastava funkcioniše u određenom predmetu ili razredu. Na taj način, svi zainteresovani mogu da vide kako se odvija nastava, kako se postižu ciljevi i kako se primjenjuju različite metode i tehnike učenja. Na času Njemačkog jezika predmetna profesorica Ervina Muratović – Dahija je koristila je aplikaciju Mentimetar, koja se koristi za izradu prezentacija i kvizova sa povratnim informacijama u stvarnom vremenu, a koju su profesori naše škole imati priliku usvojiti u sklopu CANDI PROJEKTA. Čas je okarakterisan kao vrlo kvalitetan. Čestitamo profesorici i učenicima koji su danas imali ključnu ulogu. Pokazali su svoje znanje, razumijevanje i vještine na način koji odgovara predmetu i ciljevima časa.