Obavijest

OBAVJEŠTENJE ZA ĐAKE PRVIH I DRUGIH RAZREDA SREDNJIH ŠKOLA

KJKP „GRAS“ d.o.o.

Sektor distribucije, prodaje i marketinga

Služba prodaje karata

Datum,26.08.2019.g.

OBAVJEŠTENJE ZA ĐAKE

PRVIH  I DRUGIH RAZREDA SREDNJIH ŠKOLA

Prema odredbama važećeg Zakona o srednjem obrazovanju đaci koji su upisani u prvi i drugi razred srednje škole kao javne ustanove na području KS, a stanuju na  udaljenosti većoj od 2 km od mjesta stanovanja do škole,  imaju pravo na besplatan prevoz u vozilima JGS.

Da bi đaci ostvarili ovo pravo sve srednje škole koje se finansiraju iz budžeta KS obavezne su da na potvrdi kupljenoj na prodajnim mjestima KJKP Gras naznače razred u koji je đak upisan u školskoj 2019./2020.godini na redovno školovanje i to isključivo arapskim brojevima ( 1., ili 2. ) a pored toga slovima.

Nakon ovjere potvrde u školi, da je dijete redovan đak, potvrdu je potrebno dostaviti na prodajna mjesta Službe prodaje karata na kojim će se vršiti izrada iskaznica i izdavanje besplatnih kupona za đake prvih i drugih razreda srednjih škola.

Cijena potvrde je 2,00 KM, a izrada iskaznice je 5,00 KM.

Izrada iskaznica za đake prvih i drugih razreda srednje škole i izdavanje  besplatnih  đačkih  kupona  vršiće se na prodajnim mjestima Ćumurija, Otoka, Dobrinja, Ilidža i Vogošća.

        Đaci prvih i drugih razreda srednje škole mogu samo jednom u toku polugodišta dobiti besplatan đački kupon jer on važi za period od 01.09. do 31.12.2019.godine. Ukoliko đak izgubi dobiveni besplatni kupon može do isteka polugodišta kupovati mjesečne kupone prema zoni kojoj pripada na osnovu udaljenosti od mjesta stanovanja do škole.