Obavijest

O B A V J E Š T E NJ E

Podjela Uvjerenja o postignutom uspjehu u prvom polugodištu izvršit će se 17.01.2020. godine, prema sljedećem rasporedu:

I razred – 10.00 sati

II razred – 10.30 sati

III razred – 11.00 sati

IV razred – 11.30 sati