Aktuelnosti

Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo našoj školi uručilo 34 računara

Još u toku prvog polugodišta tekuće školske godine počele su aktivnosti pilot projekta vođenja odjeljenske knjige u elektronskom obliku u srednjim školama Kantona Sarajevo. Zajedno sa još deset sarajevskih srednji škola, i Srednjoškolski centar Hadžići je dio projekta.

U sklopu ovih aktivnosti, danas su predstavnici  Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo našoj školi uručili 34 računara kao vid podrške za e- dnevnik.

Nakon uvođenja elektronskog dnevnika u osnovne škole na području Kantona Sarajevo, uvođenje digitalnog vođenja odjeljenske knjige u srednjim školama predstavlja novi korak i važan aspekt informatizacije i digitalizacije obrazovnog sistema u Kantonu Sarajevo.

Cilj uvođenja elektronskog dnevnika u srednjim školama je unapređenje odgojno-obrazovnog rada u školi, jednostavnije vođenje pedagoške administracije i evidencije kao i unapređenje saradnje sa roditeljima i njihova stalna informisanost o uspjehu učenika.