Aktuelnosti

Međunarodna organizacija za migracije IOM donirala reciklomat

Jedno od najvažnijih pitanja današnjice jeste recikliranje. Svakako i kvalitet našeg života danas, ali i u budućnosti ovisi od toga kako ćemo postupati sa otpadom. Sa ciljem poboljšanja ekološke svijesti pojedinaca, ali i cjelokupnog društva danas je u funkciju postavljen reciklomat u našem školskom dvorištu. Ovu mašinu za pametno prikupljanje ambalažnog otpada Ambasada Italije podsredstvom Međunarodne organizacije za migracije (IOM) donirala je JU Srednjoškolski centar Hadžići, a uz saglasnost Kabineta općinskog načelnika. Prednosti recikliranja su ogromne tako da se nadamo da će ove mašine, dugoročno rješavati problem zagađenosti i lošeg odnosa čovjeka prema prirodi.

Napominjemo da reciklomat prihvata PET (plastičnu), staklenu i aluminijsku ambalažu.