Aktuelnosti

Kurikularne aktivnosti u našoj školi

U sklopu aktivnosti koje se tiču kurikularne reforme u našoj školi održan je još jedan ogledni čas. Pomoćnica direktora i prof. hemije Jasmina Pezo realizovala je pomenute aktivnosti kao član stručnog tima. Času su prisustvovali stručna saradnica Instituta sa preduniverzitetsko obrazovanje Sarajevo, Azra Nizić, direktor škole Admir Bašić, Maida Haskić, te profesori naše škole. Kroz istraživački rad, kritičko promišljanje i eksperimente ovaj čas je pokazao uspješnost povezivanja hemije sa svakodnevnim životom a što je upravo i glavni zahtjev kurikularne reforme.