Aktuelnosti

INTERVET Western Balkans Erasmus+

U okviru projekta INTERVET Western Balkans Erasmus+ programa, profesorica Matić Stanislava, je odabrana da bude jedna od troje predstavnika iz BiH, tokom projektne aktivnosti Job Shadowing, koja se odvijala od 4-8.04.2022.g. Domaćin aktivnosti je bio Da Vinci College iz Dordrecht-a, Nizozemska. Partner u projektu iz BiH je IUS , a projekat je podržan od strane Ministarstvo prosvjete, nauke, kulture i sporta i inostranih partnera Uniser i Da Vinci College. U projektu učestvuju sedam država Evropske unije i šest država Zapadnog Balkana.

Cilj projektne aktivnosti, Job Shadowing, je primjena primjera dobre prakse Da Vinci College–a u okviru stručnog obrazovanja u naš obrazovni sistem.

Da Vinci College je reprezentativni primjer među 62 regionalna stručna školska centra (ROC) u Nizozemskoj, koji na edukativni, praktični, rentabilni i efikasan način povezuje teoriju i praksu u jednu cjelinu.  Naime, u sklopu školskog kompleksa se nalazi i „Fabrika znanja“, gdje učenici određenih obrazovnih profila usvajaju teorijska i praktična znanja, kako od strane nastavnika, tako i direktno od eminentnih fabrika iz oblasti nautike, IT, automobilizma, građevine, itd. Na ovaj način su učenici i direktni sudionici tehničko-tehnoloških inovacija, ili kroz testiranje prototipa ili kroz konkretnu izgradnju prototipa.

Mobilnost učenika i nastavnike srednjih stručnih škola kroz program Erasmus+ je odlična i konkretna mogućnost da se na jednom mjestu susretnu i integrišu stručna znanja, vještine, kompetencije, te da se stvore konkurentniji i transparentniji uslovi unaprijeđenja srednjoškolskog stručnog obrazovnog sistema BiH, ali i našeg tržišta rada.