Aktuelnosti

INOVATIVNI ŠKOLSKI RAZVOJ U BIH ZASNOVAN NA SISTEMU UPRAVLJANJA KVALITETOM

U periodu od 24.10. do 26.10.2022. godine  na Jahorini, održana je završna radionica u sklopu projekta „Inovativni školski razvoj u BiH zasnovan na sistemu upravljanja kvalitetom“.  

JU Srednjoškolski centar Hadžići predstavljao je Školski razvojni tim : Paškovan Mirela, Bašić Amila, Telarević Lejla, Serdarević Nermana, Ruhotina Sabina. U projektu su učestvovale i predstavnice Instituta za razvoj preduniverzitetskog razvoja obrazovanja Nizić Azra i Matić Stanislava.

Projekt razvoja škole podržan od strane GIZ-a, imao je za cilj uvođenje sistema upravljanja kvalitetom (QM – sistem) i razvoj školskih razvojnih planova ( SEP) u šest projektnih škola iz cijele BiH ( stručne škole).