Aktuelnosti

GIZ – projekt – Inovativni školski razvoj u BiH zasnovan na sistemu upravljanja kvalitetom

U saradnji sa Njemačkim ministarstvom i Švicarskom agencijom za razvoj i saradnju u sklopu projekta „Inovativni školski razvoj u BiH zasnovan na sistemu upravljanja kvalitetom „ – održan dvodnevni radni sastanak u periodu od 25.10. do 26.10.2021. godine u prostorijama Mgallery Tarčin forest resort.

Na sastancima su članovi razvojnog tima škole (Paškovan Mirela, Serdarević Nermana, Nizić Azra, Ruhotina Sabina i Bašić Amila) razmjenili dosadašnja saznanja o unapređenju kvalitete škole te analizirali samoprocjene nastavnika, a sve u svrhu izrade školskog razvojnog plana. Nakon sumiranih rezultata i zadataka tim za razvoj škole će u mjesecu novembru predstaviti prijedloge za poboljšanje rada škole predstavnicima GIZ-a iz Njemačke.