Aktuelnosti

Društveno korisno učenje (DKU) u pripremi 5. Hadžići film festivala (5. HFF)

Naša škola već drugu godinu učestvuju u realizaciji Društveno korisnog učenja (DKU). U toku ove školske godine u DKU učestvuje 10 odjeljenja i to: II1, I1, I2, I3, I4, I5, I6, I7, I8 i I9 (220 učenika) sa 10 supervizora koji prate DKU i Koordinatorom DKU.  Ovoj velikoj grupi visoko motiviranih učenika i profesora Općina Hadžići i Srednjoškolski centar Hadžići su omogućili posebnu privilegiju da svaki učenik iz navedenih grupa može realizirati barem po nekoliko sati DKU direktnog oblika rada kroz  učešće u pripremi 5. HFF.

Profesorica Nusreta Ćatić i njen „Movie club“ su učenike svesrdno prihvatili i predložili oblasti u kojima učenici mogu direktno doprinijeti kroz DKU, pa je nastupila oluja ideja svih 220 učenika koji su ih pretočili u pojekte i povezali se sa supervizorima. 

  • Tada je I1 za supervizora dobio prof. Aidu Velić, te su njihovi projekti bili usmjereni u pravcu osmišljavanja dizajna zvaničnog pobjedničkog  pehara i makete kamere sa postoljem u prirodnoj veličini.
  • I1 je u svojim projektima neke grupe angažirao u okviru DKU na vođenju filmskih kreativnih radionica čiji je cilj približavanje filmske umjetnosti osnovcima. Pri tome je ostvarena saradnja sa gradskom bibliotekom i 4 osnove škole sa područja Općine Hadžići. Spervizirala ih je prof. Aida Velić.
  • Supervizor Nusreta Ćatić  (koja je ujedno i realizatog 5. HFF kao  voditelj sekcije „Movie club“) je grupe iz I2 pratila u pravljenju nacrta dizajna pehara i makete sa tačnim dimenzijama i uputama za pravljenje
  • Grupe stolara, bravara, keramičara, plinskih i vodoinstalatera te automehaničara  (I8,  I7, I6) su sa supervizorima Aldinom Čović, Lamijom Haskić i Fatimom Brdar napravila unikatan pobjednički pehar za 5. HFF i maketu kamere u prirodnoj veličini sa postoljem.
  • Grupe učenika iz I3 su sa supervizorom Vernesom Mujačić  napravile „Vremeplov Hadžići film festivala“ koji na tvrdoj podlozi ima trajni karakter a prikazuje specifičan logo, pobjednike i pregled filmskih uradaka, što ostaje kao osnova za naredne festivale sa namjerom da se za pravovremeno pravi za svaki naredni HFF.
  • Grupe učenika Prehrambeni tehničari I4 i kuhari I9 su sa svojim superviziromia Selmom Šehović i Rasimom Katanom, doniranu hranu aranžirali i pripremili za posluživanje doprinoseći ovom društvenom i kulturnom događuju otmjenom jednostavnošću.
  • Grupe učenika Turistički tehničari I5 su sa supervizorkom Stanislavom Matić  realizirali projekte DKU iz oblasti turističkog afirmiranja ovog događaja praveći turističke letke i aktivno sarađujući sa Turističkom zajednicom Hadžići.
  • Grupe učenika iz I6, I7 i I8 su u svojim projektima DKU na HFF-u bili snaga koja je direktno doprinijela uređenju scene i prostora u kojem se 5. HFF odvijao uz rad na pravljenju pehara i makete kamere.

Grupe učenika iz I8 – krojači su uz supervizorsvo Aldine Čović realizirale projekte šivenja cekera za nagrade sa logom 5. HFF-a,

  • a grupe frizera i I9 su uz supervizorstvo Rasima Katane realizirale projekte DKU pravljenjem frizura učesnicima.
  • Učenici iz grupa II1 uz supervizorstvo Ifete Turčinović svoje projekte DKU vezane za 5. HFF su usmjerili na aktivnosti nakon HFF-a .Namjera im je da naprave „Osvrt“ – postere koji će pokazati sve segmente DKU uključene u 5. HFF i sve segmente realizacij samog Festivala. Posteri će biti okačeni u zajedničkim prostorijama škole (holu škole) kao uspješna reklama uspješnog poduhvata.

Svi učenici su utrošili između 2 i 4 sata DKU za vrijeme priprema 5. HFF te sa ponosom možemo reći da smo se već na kraju novembra približili cifri od 1000 sati DKU. 

Uz navedeno želim istaći da su i supervizori i koordinator utrošili između 6-10 sati rada (individualno) na pripremama DKU za 5. HFF.

Pored svega, profesori prakse kao stručni mentori  (Vejsanda Fazlić, Mediha Topalović, Maid Mujić, Zahid Lihovac, Elnes Ejubović i Fikret Čović) su još jednom pokazali podršku i direktnu pomoć pri realizaciji ovih projekata, koji su upravo zbog njihove ekspertize pokazali vidljive rezultate.

Svakako, „Movie club“ su uz profesoricu, mentoricu i supervizoricu Nusretu Ćatić bili samo „srce DKU“ .

Mnoga, tradicionalno zapostavljena djeca, koja zbog intravertiranosti ili nedostatka samopouzdanja ostanu u drugom planu prilikom školskih kreativnih i inovatnih aktivnosti sada su pronašla prostor za sebe i sa velikim zadovoljstvom osjetila slast dobro obavljenog posla i realiziranog projekta.

Zbog svega navedenog tim supervizora i koordinatora DKU iskazuje iskrenu zahvalnost upravi naše škole, direktoru Selveru Ejuboviću i njegovim zamjenicima koji su stavivši na raspolaganje materijalne i tehničke potencijale škole individualnim i grupnim naporima učenika, omogućili poboljšanje kvalitete društvenog i kultunog života u Hadžićima.

KOORDINATOR DKU:

Melisa Zukić