Aktuelnosti

Čestitka povodom 25. novembra – Dana državnosti Bosne i Hercegovine

U ponedjeljak, 25. novembra 2019. godine ćemo obilježiti 76 godina od kada su postavljeni temelji državnosti Bosne i Hercegovine.

U Mrkonjić-Gradu je 25. novembra 1943. godine održano prvo zasjedanje Zemaljskog antifašističkog vijeća narodnog oslobođenja Bosne i Hercegovine – ZAVNOBIH-a, čime je ZAVNOBIH postao najviši organ antifašističkog pokreta u Bosni i Hercegovini tokom Drugog svjetskog rata, te se razvio kao nosilac bosanskohercegovačke državnosti.
Osnivačkoj skupštini prisustvovalo je 247 delegata iz svih krajeva Bosne i Hercegovine, od kojih 173 sa pravom glasa.
Bosna i Hercegovina je prihvatajući osnivanje Zemaljskog antifašističkog vijeća prihvatila da bude ravnopravna jedinica s ostalim federalnim jedinicama. Preovladalo je mišljenje da, iako nije nacionalno homogena, Bosna i Hercegovina kroz stoljeća postoji kao ekonomsko-historijska cjelina, da su njeni narodi aktivno učestvovali u narodnooslobodilačkoj borbi, da je tokom rata podnijela ogromne ljudske žrtve, te da ne postoji razlog zašto ne bi trebala biti ravnopravna sa ostalim federalnim jedinicama.
Na prvom zasjedanju ZAVNOBiH je formalno konstituisan kao opštepolitičko predstavništvo Narodno-oslobodilačkog pokreta Bosne i Hercegovine, ali je u stvarnosti i praksi djelovao kao najviši organ vlasti.
Odbornici su usvojili Rezoluciju ZAVNOBiH-a i Proglas narodima BiH u kojima se ističe da ubuduće Bosnu i Hercegovinu i njene narode u zemlji i inostranstvu, mogu zastupati i predstavljati samo ZAVNOBiH i Antifašističko vijeće narodnog oslobođenja Jugolavije – AVNOJ.
Ovim aktima istovremeno je izražena odlučnost naroda Bosne i Hercegovine da njihova zemlja, koja nije ni srpska, ni hrvatska, ni muslimanska, nego i srpska i muslimanska i hrvatska, bude zajednica u kojoj će biti osigurana puna ravnopravnost svih Srba, Muslimana i Hrvata.
ZAVNOBiH je postao jedino političko predstavništvo naroda Bosne i Hercegovine, a na ZAVNOBiH je preneseno ovlaštenje da vrši funkciju narodne vlasti kao njen najviši organ u Bosni i Hercegovini.
I ove godine ponosno obilježavamo Dan državnosti, sjećajući se teških perioda kroz koji su građani Bosne i Hercegovine prošli od 1943. godine do danas, sa posebnim osvrtom na period agresije na Bosnu i Hercegovinu 1992-1995. godine.
Hrabrost građana Bosne i Hercegovine i odlučnost da se brani domovina su bili ključni razlozi za opstanak Bosne i Hercegovine, te zahvaljujući toj činjenici proslavljamo 76 godina života u slobodi.
Odluke Prvog zasjedanja ZAVNOBiH-a i danas predstavljaju osnovu demokratskih načela na kojima se temelji razvoj našeg društva i domovine u cjelini. Svim učenicima, roditeljima i zaposlenicima čestitamo Dan državnosti sa željom da svoju domovinu brane radom, znanjem i časnim postupanjem.